Ambasada RP w Mińsku, przy współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach ogłasza III Ogólnobiałoruski Sprawdzian z Języka Polskiego. Do udziału w Sprawdzianie zachęcamy wszystkich władających językiem polskim, którzy wykażą się bardzo dobrą znajomością ortografii i interpunkcji języka polskiego, jak również mających ochotę sprawdzić swoje umiejętności w tym zakresie.

Sprawdzian odbędzie się w siedzibie Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego w Mińsku, przy ul. Zacharowa 21, sala nr A 417 (korpus A), w dniu 12 października 2014 r o godzinie 12.00.

Każdy z uczestników powinien dokonać rejestracji za pomocą elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Ambasady RP w Mińsku, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Sprawdzianu, do dnia 10 października 2014 roku, pod adresem www.minsk.msz.gov.pl. Wypełniony formularz należy odesłać na adres: [email protected], w temacie wpisując słowo: «SPRAWDZIAN».

Autorzy najlepszych prac otrzymają cenne nagrody, zaś oczekiwanie na rozstrzygnięcie Sprawdzianu umilą występy artystyczne i inne atrakcje.

Посольство Республики Польша в Республике Беларусь, УНП 101184926