Śviet77

U Kitai raspaŭsiudžvajecca nieviadomaja pnieŭmanija

Ułady Uchani ŭ kitajskaj pravincyi Chubej paviedamili, što ŭ horadzie ŭvieś čas vyjaŭlajuć vypadki zachvorvańnia na pnieŭmaniju nieviadomaha pachodžańnia, piša ria.ru.

«U suviazi ź niaspynnym vyjaŭleńniem vypadkaŭ zapaleńnia lohkich nieviadomaha pachodžańnia prosim usie miedycynskija ŭstanovy vieści statystyku i adsočvać situacyju z chvorymi i nieadkładna paviedamlać pra heta»,— havorycca ŭ raspaŭsiudžanym u paniadziełak paviedamleńni haradskoha kamiteta pa achovie zdaroŭja.

U viedamstvie paćvierdzili miascovym ŚMI, što miedyki vyśviatlajuć, da jakoha vidu adnosicca zachvorvańnie, a chvorym pravodzicca izalavanaje lačeńnie.

U śniežni było zafiksavana 27 vypadkaŭ virusnaj pnieŭmanii, siem čałaviek znachodziacca ŭ vielmi ciažkim stanie. Jašče dvoje pajšli na papraŭku i buduć vypisanyja ŭ najbližejšy čas.

Kamientary7

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być3

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

Łukašenka zahadaŭ adpraŭlać na likvidacyju nastupstvaŭ urahanu palitźniavolenych17

«Pa vychadnych navat čerhi». U Minsku adkryłasia «kaśmičnaja» zona adpačynku ź biaspłatnym viarovačnym haradkom

U Lvovie stralali ŭ palityka Irynu Faryjon. Jana ŭ krytyčnym stanie18

MZS Hiermanii paćvierdziŭ infarmacyju pra śmiarotny prysud svajmu hramadzianinu ŭ Biełarusi5

Kiraŭnik «Biełsata» adkazaŭ na abvinavačańni ŭ finansavych złoŭžyvańniach na kanale

Zasnavalnik Jandeksa daŭ pieršaje intervju paśla ŭciokaŭ z Rasii. Pryznaŭ svaje pamyłki10

U Vaŭkavysku zatrymali maci i ciotku anarchista Franckieviča. Jany pryvieźli palitviaźniu pieradaču4

Pra što maŭčaŭ Piotra Sierhijevič2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być3

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →