Ułada

Łukašenka zajaviŭ, što pierachvareŭ na amikron. Što jon rabiŭ apošnija dva tydni i što pavinien byŭ rabić

Siońnia na sustrečy z hubiernataram rasijskaha rehijona Tyva Alaksandr Łukašenka raskazaŭ, što pierachvareŭ na amikron. Jon adznačyŭ, što chvarobu pieranios na nahach, maŭlaŭ, tolki naprykancy jamu zrabili test i vyznačyli, što heta za štam. Miž tym, apošnija paru tydniaŭ Łukašenka pravodziŭ sustrečy i vystupaŭ pierad aŭdytoryjaj. Nahadajem, vučonyja śćviardžajuć, što amikron u try-piać razoŭ bolš zarazny, čym astatnija štamy karanavirusa. Jość mierkavańnie, što adzin zachvareły amikronam moža zarazić da 100 čałaviek, kali kašlanie ci čychnie. 

Zhodna z zahadam ministra achovy zdaroŭja, pacyjent, u jakoha vyjaŭleny COVID-19, pavinien 7 dzion znachodzicca na samaizalacyi. Ale doktar moža pryznačyć i inšy termin samaizalacyi. Raniej ministerstva achovy zdaroŭja rekamiendavała być na samaizalacyi 14 dzion. Jak praviła, termin samaizalacyi ličycca ad momantu, kali byŭ vyjaŭleny karanavirus.

Što patrebna rabić na samaizalacyi? Treba paźbiahać kantaktaŭ ź inšymi ludźmi, nie vychodzić bieź nieabchodnaści z domu, naładzić pracu na addalenaści, paźbiahać paciskańniaŭ ruk i abdymkaŭ, trymać dystancyju 1-1,5 mietry dystancyi ź inšymi ludźmi, a taksama «trymacca reśpiratornaha etykietu». To-bok, nasić masku.

Pakolki my nie viedajem dakładna, kali Łukašenka chvareŭ na karanavirus,to pahladzim jahony hrafik sustrečaŭ za apošnija 14 dzion.

Tak 7 studzienia jon razam z synam Kolaj naviedvaŭ pravasłaŭnuju carkvu Prapadobnych Opcinskich starcaŭ. Tam ža byŭ i mitrapalit Vieńjamin.

Łukašenka tam zapaliŭ kaladnuju śviečku, padaryŭ ikonu Vieńjaminu i vystupiŭ pierad prychadžanami chrama. Pa fotazdymkach bačna, što ludziej u carkvie było poŭna.

Sacyjalnaj dystancyi nichto nie trymaŭ, u maskach byli adzinki. Sam Łukašenka masku tak i nie nadzieŭ.

Nastupnaja sustreča, zhodna ź jaho aficyjnym sajtam, była 11 studzienia. Tady prajšła cyrymonija ŭručeńnia premii «Za duchoŭnaje adradžeńnie» i «Biełaruski spartyŭny alimp». Padčas vystupleńnia hołas u Łukašenki byŭ zaŭvažna chrypły.

Na sustrečy Łukašenka ŭručyŭ 17 roznych premij, a kali mierkavać pa fotazdymkach, to na scenie prysutničali 28 čałaviek.

Siarod ich spartsmieny Alaksiej Tałaj, Ihar Bokij i inšyja.

Taksama na sustrečy prysutničaŭ i mitrapalit Vieńjamin. Akramia minčan priemii z ruk Łukašenki atrymali žychary Mahilova, Bresta, Baranavičaŭ, Navahrudka i Stolinskaha rajonu i tak dalej.

Darečy, zała była taksama poŭnaja. Pry hetym, u maskach siadzieli tolki paru čałaviek.

13 studzienia Łukašenka sustrakaŭsia z kiraŭnictvam Savieta Ministraŭ. Mienavita tady jon prapanavaŭ novaje ministerstva.

Na sustrečy prysutničała 18 čałaviek. U tym liku Natalla Kačanava, Raman Hałoŭčanka, Mikałaj Snapkoŭ, Ihar Pietryšenka, Anatol Sivak, Pavieł Kałaŭr, Alaksandr Čarviakoŭ i inšyja. Usie biez masak.

Užo 14 studzienia prajšoŭ vialiki pryjom u honar Staroha novaha hoda. Bolš za 30 čałaviek uznaharodzili i abjavili im padziaki.

Tak, naprykład, miedal Francyska Skaryny atrymaŭ žurnalist RT Kanstancin Prydybajła.

Siarod prysutnych była i Lidzija Jarmošyna. 

Na nastupny dzień Łukašenka adpraviŭsia sustrakać miratvorcaŭ. Ni sacyjalnaj dystancyi, ni reśpiratornaha etykieta.

A 17 studzienia jon pravioŭ pasiedžańnie pa biełaruska-rasijskich vučeńniach. Akramia sakratara Savieta biaśpieki Uładzimira Valfoviča i ministra abarony Viktara Chrenina, na pasiedžańni prysutničali jašče čaćviora vysokapastaŭlenych vajskoŭcaŭ.

Jak bačna na fota, Łukašenka pacisnuŭ ruki prysutnym. Ni sacyjalnaj dystancyi, ni masak.

18 studzienia ŭ Łukašenki byŭ nasyčany dzień. Śpiarša jon pravioŭ vialikuju sustreču pa Kanstytucyi.

Na joj prysutničali 33 čałavieki. Bližej za ŭsio siadzieła Natalla Kačanava, Uładzimir Andrejčanka, Volha Čuprys i Piotr Mikłaševič.

Paśla Łukašenka jašče sustreŭsia z Natallaj Kačanavaj. Iznoŭ ža ni jon, ni Natalla Kačanava nie byli ŭ maskach. 

Nu i siońnia, kali Łukašenka pryznaŭsia, što pieranios amikron, była sustreča z delehacyjaj Respubliki Tyva, što ŭvachodzić u Rasijskuju Fiederacyju.

Miarkujučy pa fota, rassadka mieła «sacyjalnuju dystancyju», ale ž masak ni ŭ koha z prysutnych nie było. Pry tym, što ŭ zale znachodziŭsia eks-ministr achovy zdaroŭja Uładzimir Karanik.

Čytajcie taksama:

 Łukašenka paŭtorna pierachvareŭ na kavid

Rejtynh Łukašenki zastyŭ na ŭzroŭni 25—30%. Sacyjołahi patłumačyli čamu

Kamientary

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być1

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

U Lvovie stralali ŭ palityka Irynu Faryjon. Jana ŭ krytyčnym stanie18

MZS Hiermanii paćvierdziŭ infarmacyju pra śmiarotny prysud svajmu hramadzianinu ŭ Biełarusi5

Kiraŭnik «Biełsata» adkazaŭ na abvinavačańni ŭ finansavych złoŭžyvańniach na kanale

Zasnavalnik Jandeksa daŭ pieršaje intervju paśla ŭciokaŭ z Rasii. Pryznaŭ svaje pamyłki10

U Vaŭkavysku zatrymali maci i ciotku anarchista Franckieviča. Jany pryvieźli palitviaźniu pieradaču4

Pra što maŭčaŭ Piotra Sierhijevič2

U Minsku ŭčora zatapiła sałon pryhažości. Jon całkam syšoŭ pad vadu VIDEA1

Andreju Kudziku ź Vilejki dali jašče čatyry hady kałonii1

U Dniapry ŭ rybie zavioŭsia strašny parazit. Pierachodzić na čałavieka!1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być1

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →