Hramadstva44

«Homsielmaš» staŭ pradpryjemstvam vajenna-pramysłovaha kompleksu: u jaho skład uvajšoŭ «abaronny» zavod

Da «Homsielmaša» dałučany «Homielski radyjozavod», jaki vyrablaje i ramantuje vajennuju pradukcyju. Jaho ŭvachodžańnie ŭ skład «Homsielmaša» aformiŭ schod akcyjanieraŭ. 100 pracentaŭ akcyjaŭ homielskaha pradpryjemstva naležyć dziaržavie, paviedamlaje vydańnie «Fłahštok».

Homielski radyjozavod. Fota z sajta vydańnia «Fłahštok»

Homielski radyjozavod ličycca bankrutam. Na jaho płoščach płanujuć naroščvać abjomy vytvorčaści dla rasijska-biełaruskaha prajekta impartazamiaščeńnia. Pra toje zajaŭlaŭ Łukašenka.

«Homsielmaš» budzie adpraŭlać u Rasiju kamplekty składanych detalaŭ, jakija raniej zavozilisia ŭ RF ź inšych krain», — zajaŭlaŭ Łukašenka.

Jakija kamplekty składanych detalaŭ płanujecca źbirać u miežach impartazamiaščeńnia, aficyjnyja krynicy nie nazyvajuć.

U listapadzie 2022 hoda Mikałaj Chalezin, jaki kuryruje pytańni sankcyjnaj palityki ŭ dačynieńni da režymu Łukašenki, u svaim telehram-kanale paviedamiŭ, što kiraŭnictva AAT «Homsielmaš» płanuje pačać ramont rasijskaj vajennaj techniki:

«Pradpryjemstva pačnie isnavać u ramkach poŭnaj kredytnaj linii Rasijskaj Fiederacyi. Na startavaje pieraabstalavańnie «Homsielmaša» budzie vydatkavana 105 miljardaŭ rasijskich rubloŭ».

U aficyjnaj viersii ŭładaŭ havorka idzie pra vypusk na pradpryjemstvie «impartazamiaščalnych składanych techničnych vuzłoŭ dla biełaruskich i rasijskich vytvorcaŭ sielskahaspadarčaj techniki».

Dakumient ab dałučeńni da «Homsielmaša» homielskaha radyjozavoda

Pra asvajeńnie «Homsielmašam» niecharakternych vidaŭ pradukcyi śviedčyć infarmacyja ab pieramovach kiraŭnictva pradpryjemstva z techničnym dyrektaram rasijskaha pradpryjemstva «Čalabinski radyjozavod «Palot». Sustreča adbyłasia 14 śniežnia 2022 hoda.

«Nam prapanujuć naładzić vypusk nieabchodnych vuzłoŭ dla kambajnaŭ. Heta całkam mahčyma, tamu što jany dašluć dakumientacyju, i my zmožam jaje vyvučyć. Našy vytvorčyja mahutnaści dazvalajuć heta rabić. Tak što možam naładzić kaapieracyju», — skazaŭ tady techdyrektar rasijskaha pradpryjemstva Siarhiej Mardvin.

Charakterna, što «Čalabinski radyjozavod «Palot» nie źviazany ź sielskahaspadarčym mašynabudavańniem, a zajmajecca vytvorčaściu radyjomajakoŭ, dalamieraŭ, sistem pasadki dla hramadzianskaj i vajennaj avijacyi.

Čym zajmajecca Homielski radyjozavod?

Homielski radyjozavod pabudavali ŭ časy chałodnaj vajny dla vyrabu radyjołakacyjnaha abstalavańnia dla Minabarony SSSR. Pradpryjemstva pačało zaniepadać paśla raspadu Savieckaha Sajuza.

U 2010-ch hadach zavod adnaviŭ vajennuju vytvorčaść: zajmaŭsia ramontam braniatechniki, artyleryjskich sistem, a taksama praciahvaŭ vyrablać radyjołakacyjnaje abstalavańnie.

U śpisie nieraspradadzienych reštkaŭ składa ŭ 2018 hodzie zavod prapanoŭvaŭ nabyć kamplekty zapčastak dla minamiota PM-46, harmaty D-20 i 2A36 «Hijacynt-B», harmaty-haŭbicy PHD-20.

Štohod tempy padzieńnia tolki pavialičvalisia. Z 2015 pa 2020 hod vyručka pradpryjemstva skaraciłasia z 18,6 młn da 3,1 młn rubloŭ. Na zavodzie masava skaračali piersanał. Pa vynikach 2020 hoda siaredniaja zarabotnaja płata na Homielskim radyjozavodzie akazałasia adna z samych nizkich u horadzie — usiaho 551 rubiel.

U 2021 hodzie pačałosia niekatoraje ažyŭleńnie vytvorčaści, ale karennym čynam źmianić situacyju heta nie mahło. Radyjozavod byŭ vymušany masava raspradavać majomaść za daŭhi. Na pradpryjemstvie da 2022 hoda zastałosia pracavać tolki kala 100 čałaviek (u 2019 hodzie było 555 čałaviek).

Zborka viežaŭ samachodnych haŭbic «Hvaździk». Fota z sacyjalnych sietak

Adzinaj pieraškodaj dla bankructva radyjozavoda było jaho vajennaje pryznačeńnie. Vierahodna, mienavita z hetaj pryčyny było pryniataje rašeńnie dałučyć pradpryjemstva da AAT «Homsielmaš», jaki faktyčna stanie pradpryjemstvam vajenna-pramysłovaha kompleksu.

Jakuju vajennuju techniku moža vyrablać ci ramantavać radyjozavod?

Homielski radyjozavod — pradpryjemstva vajenna-pramysłovaha kompleksu, jakoje vyrablaje i pradaje kamplekty zapasnych častak i pryłady da 152-mm harmaty-haŭbicy D-20 «Chicin», tankavaj harmaty 2A46M, 130-mm harmaty M-46, 152-mm samachodnaj. Akacyja», 152-mm harmaty 2A36 «Hijacynt-B».

Radyjołakacyjnyja stancyi vyjaŭleńnia met u cechu radyjozavoda. Fota z sacyjalnych sietak zavoda

«Z ulikam ciapierašniaha stanu radyjozavoda (deficyt kvalifikavanych kadraŭ, rasprodaž vytvorčaha abstalavańnia i vytvorčych placovak), arhanizacyja masavaha ramontu abo vytvorčaści vajennaj techniki na patreby RF ujaŭlaje saboj składanuju zadaču. Adnak jana moža być vyrašana za košt ščodraha finansavańnia krainy-ahresara», — padsumoŭvaje vydańnie «Fłahštok».

U Biełaruś prybyŭ čarhovy ešałon z rasijskaj vajskovaj technikaj

Minabarony anansavała novyja sumiesnyja z Rasijaj vučeńni

Traŭmatołah i kalinoviec raskłali pa paličkach «lepšuju za nataŭskuju» aptečku

Kamientary4

 • SHOS
  07.01.2023
  Oni sča rieanimirujut sovietskije trupy. Čto oni mohut proizvodiť, božie ty moj. Vsia načina nieboś iz Kitaja, diełajut čto-to po žielezu skorieje vsieho. No opiať žie na stankach iz Kitaja ili zapada
 • Josik
  07.01.2023
  Pobač z Ukrainaj, adna ź pieršych celaj dla naniasieńnia harmatnych strełaŭ.
 • Biełorus
  07.01.2023
  Tiepieŕ homsielmaš zakonnaja ciel dla uničtožienija. Nikakich eluzij nie dołžno byť u vsiech kto śviazał siebia dieńhami s etim riežimom. Naftan i pročije prihotoviťsia. Strana budiet osvoboždiena ot kzkoho mira i ich haulajtiera.

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

U Bajdena dyjahnastavali karanavirus1

788 ukrainskich vajskoŭcaŭ źnikli bieź viestak u bajach za siało Krynki Chiersonskaj vobłaści5

Ułady ZŠA abvinavacili nieanacysta z Hruzii ŭ padrychtoŭcy masavaha atručvańnia dziaciej u Ńju-Jorku5

Kruty vykazaŭ spačuvańni rodnym zahinułych padčas urahanu. Ale nie Łukašenka5

Vysokaintensiŭnyja fizičnyja nahruzki ŭ staraści palapšajuć pamiać

U Śviatłany Cichanoŭskaj mianiajecca daradca pa pravavych pytańniach24

Łatuška zaklikaŭ žurnalistaŭ i pravaabaroncaŭ ź Jeŭropy skarystacca ź biaźvizu8

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»4

Transpartnyja srodki ź biełaruskimi numarami nie zmohuć zajazdžać i ŭ Estoniju7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →