Usiaho patrochu11

U Biełaviežskaj puščy padličyli ŭsich zubroŭ

U puščy žyvuć 703 zubry. Kolkaść samak bolšaja, čym samcoŭ. Takija vyniki navukova-daśledčych rabot pa hetych žyviołach za 2022 hod.

Viadomaja taksama kolkaść zubroŭ pa katehoryjach. Darosłych žyvioł 519 asobin (73,8%), maładniaku ad hoda z pałovaj da troch z pałovaj hadoŭ — 107 (15,2%), zubroŭ, narodžanych u hetym hodzie — 77 asobin (11,0%). Siarod połasaśpiełych asobin samki pieravažajuć nad samcami (57,2 i 16,6% adpaviedna).

Takim čynam, na adnaho darosłaha samca prychodzicca try-čatyry samki. Takija suadnosiny zachoŭvalisia i ŭ 2021 hodzie. Za 2022 hod źmianšeńnie ŭ papulacyi skłała 71 asobinu (10,1% ad studzieńskaj kolkaści). Siarod ich 43 zubry zahinuli i 28 — zabili šlacham sielekcyjnaha adstrełu.

Značnaje naturalnaje źmianšeńnie kolkaści zubroŭ abumoŭlenaje hibiellu 24-ch zubroŭ pry pierachodzie voziera pablizu vioski Novy Dvor (pravalilisia pad lod). Pry hetym nie vybralisia ź ledzianoj vady pieravažna maładyja zubry — cialaty i maładniak ad 1 hoda da 3,5 — 21 asobina. Astatnija pryčyny hibieli adzinkavyja: zachvorvańni močapałavoj sistemy ŭ samcoŭ, źniasileńnie, fizijałahičnaja staraść, brakańjerstva. 

Kamientary1

  • Čupakabra
    27.01.2023
    Bieleńkij maleńkij na fotohrafii na pieriedniem płanie - čupakabra

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

«Vostraŭ čyścini» kančatkova likvidujecca1

Byłuju žonku śpievaka Rusłana Muśvidasa taksama sudzili za pratesty

Palitviazień Dzianis Ivašyn prysłaŭ baćkam parady, jak pieražyć śpioku: Nijakich vychadaŭ u ciaplicu

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ11

Iłan Mask zajaviŭ, što zhubiŭ syna z-za błakataraŭ pałavoha vyśpiavańnia24

U Franciška Skaryny ŭ Prazie skrali piaro — heta zdaryłasia nie ŭpieršyniu3

Zamiežniki pišuć u sacsietkach, što źbirajucca ŭ Biełaruś pa biaźvizie. A ich uprošvajuć pieradumać11

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →