Hramadstva11

U Rasii chočuć zabaranić ŚMI pisać pra turemnaje minułaje «vahnieraŭcaŭ»

Adpaviednyja papraŭki raspracavanyja pa daručeńni śpikiera Dziarždumy Viačasłava Vałodzina Kamitetam pa biaśpiecy i supraćdziejańni karupcyi, pišuć «Viedamaści» sa spasyłkaj na kiraŭnika kamiteta Vasila Piskarova.

Fota ilustracyjnaje

Raniej stvaralnik PVK «Vahnier» Jaŭhien Pryhožyn źviarnuŭsia da Vałodzina z prapanovaj unieści ŭ Kryminalny kodeks Rasii novy artykuł «Ab dyskredytacyi ŭdzielnikaŭ bajavych dziejańniaŭ, dobraachvotnikaŭ, u tym liku byłych asudžanych», a taksama zabaranić publikavać infarmacyju ab ich «minułych pravaparušeńniach».

Usiaho «Vahnieru» pa roznych acenkach udałosia zavierbavać kala 40—50 tysiač byłych źniavolenych. Dniami ŚMI pačali publikavać infarmacyju pra novuju chvalu viarboŭki — tym, chto admaŭlajecca, pahražajuć novymi kryminalnymi spravami.

Što tyčycca pracy ŚMI, z pačatku vajny ŭ Rasii dziejničaje režym vajennaj cenzury. Miedyja, jakija nazyvajuć vajnu vajnoj, a nie «śpiecyjalnaj vajennaj apieracyjaj», błakujucca i zakryvajucca.

Kamientary1

  • Hryška
    08.02.2023
    «Duchoŭna vyšejšaja» Rasieja, «abaronca chryścijanskich kaštoŭnaściaŭ», chavaje praŭdu. A ŭ «złym Zachadzie»? Svaboda słova j infarmacyi.

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha z aŭtobusaŭ pierad pierachodam «Kamienny Łoh» rassmaktałasia2

Stała viadoma, kudy ŭładkavaŭsia były hiendyrektar MTS Uładzisłaŭ Andrejčanka6

Straty rasijskaj armii ŭ 2024-m značna vyraśli. Pamiraje 200-250 bajcoŭ za dzień15

U Bajdena dyjahnastavali karanavirus1

788 ukrainskich vajskoŭcaŭ źnikli bieź viestak u bajach za siało Krynki Chiersonskaj vobłaści5

Ułady ZŠA abvinavacili nieanacysta z Hruzii ŭ padrychtoŭcy masavaha atručvańnia dziaciej u Ńju-Jorku5

Kruty vykazaŭ spačuvańni rodnym zahinułych padčas urahanu. Ale nie Łukašenka5

Vysokaintensiŭnyja fizičnyja nahruzki ŭ staraści palapšajuć pamiać

U Śviatłany Cichanoŭskaj mianiajecca daradca pa pravavych pytańniach24

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →