Hramadstva33

Navošta siłaviki vypytvajuć pra telehram-akaŭnty biełarusaŭ, navat tych, chto za miažoj?

Niadaŭna śpiavačka Marharyta Laŭčuk paviedamlała, što da jaje baćkoŭ znoŭ prychodzili siłaviki i chacieli daviedacca jaje kantakt u telehramie. Ale navošta moh spatrebicca akaŭnt? Ci možna ŭzłamać jaho, viedajučy niknejm?

Raskazvajem, što moža davać siłavikam viedańnie kantakta ŭ telehramie.

Mahčymaść pahražać i šantažavać 

Najpierš heta mahčymaść pramoha kantaktu ŭ miesiendžary. Kali, naprykład, ad imia blizkaha čałavieka, da jakoha pryjšli ź pieratrusam, stanuć pisać siłaviki, heta moža być adnym ź mietadaŭ cisku.

«Prahon» pa bazach MUS

Hetyja bazy farmavalisia ŭ asnoŭnym praz bazu biełaruskich telefonaŭ u Telegram i paśla zatrymańniaŭ inšych ludziej. Taksama ŭ joj utrymlivajucca paviedamleńni ź viadomych siłavikam miascovych čataŭ, što moža pahražać zaviadzieńniem novych kryminalnych spraŭ.

Pošuk pa adkrytych źviestkach

Časta čałaviek sa svajho niepubličnaha akaŭnta ŭstupaje ŭ roznyja łakalnyja čaty abo piša ŭ čatach niejkich inicyjatyŭ. Viedańnie akaŭnta moža dazvolić «łakalizavać» čałavieka: to-bok zrazumieć, dzie prykładna jon žyvie i kudy jeździŭ u roznyja časy.

Sproby ŭzłomu mahčymyja?

Viedajučy tolki imia karystalnika abo ID, uzłamać akaŭnt u telehramie niemahčyma. Kali vaš akaŭnt na biełaruskaj sim-karcie i ŭ vas staić dvuchfaktarnaja aŭtentyfikacyja, to ŭzłamać vas u siłavikoŭ taksama nie atrymajecca, ale jany mohuć prosta «skinuć» vaš akaŭnt — vydalić jaho biez vašaha viedama. 

Jašče siłaviki mohuć skinuć fišynhavuju spasyłku i z dapamohaj sacyjalnaj inžynieryi zmusić vas addać im svoj akaŭnt — niadaŭna ŭ padobnaj situacyi akazaŭsia jutub-kanał błohiera Andreja Pavuka. Inicyjatyva CyberBeaver niadaŭna taksama paviedamiła pra toje, što pačaścilisia sproby ŭzłomu telehram-akaŭntaŭ šlacham fišynhavych atak, i apisała ich miechanizm.

Jak ad hetaha abaranicca?

— Pieraniasicie svoj akaŭnt na zamiežny numar. Pa-pieršaje, tak vy nie zhubicie akaŭnt, kali zhubicie biełaruskuju sim-kartu. Pa-druhoje, niemahčyma budzie ŭzłamać akaŭnt praz kradziež SMS dla ŭvachodu ŭ akaŭnt, jaki prychodzić na vaš biełaruski numar.

— Niezaležna ad taho, za miažoj vy ci nie, naładźcie dvuchfaktarnuju aŭtentyfikacyju akaŭnta i schavajcie numar telefona, a kali dadajacie ludziej u kantakty, to nie «adkryvajcie» im numar. Taksama možna abmiežavać tych, chto vam moža telefanavać. Heta dapamoža abaranić vaš akaŭnt, kali vas pasprabujuć uzłamać.

— Nie adkazvajcie na dziŭnyja paviedamleńni, jakija prosiać vašyja danyja. Nielha ŭvodzić danyja svajho akaŭnta nidzie, akramia ŭłasna klijentaŭ u resursach Telegram — miesiendžar nie prosić dadatkovych uvachodaŭ, kali vy ŭžo załahinienyja.

— «Kibierpartyzany» rajać ustalavać «partyzanski telehram» i mieć dva akaŭnty — adzin dla «aktyvisckaha» žyćcia, a inšy — «čysty». Z «čystaha» akaŭnta lepš stasavacca z «niepalityčnymi» znajomymi i svajakami.

Pry padrychtoŭcy hetaha materyjału nam dapamahli pradstaŭniki «Kibierpartyzanaŭ» i inicyjatyvy CyberBeaver, jakaja biaspłatna kansultuje biełarusaŭ pa pytańniach ličbavaj biaśpieki.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Kamientary3

 • Jadzierny pucinski hrybok
  26.03.2023
  Musarjo,hebje vas i vašych dzietak łukašenka z saboj u samalet nie voźmie kali budzie źbiahać sa svai tabaram ź Biełarusi
 • C
  26.03.2023
  NN vialiki dziakuj za inf!
 • Pravdorub
  26.03.2023
  Čtoby vyčiśliť kontakty miestnych v pieriepiskie. Očievidno žie!

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ12

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Hałoŭnaja zorka zbornaj Ukrainy pierachodzić u ispanski top-kłub

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady4

Rasijskija aktyvisty paskardzilisia patryjarchu Kiryłu na Vienijamina — jon nie molicca za pieramohu6

Hałoŭnakamandujučy USU raskazaŭ pra pieravahu Rasii ŭ technicy i akreśliŭ, što rabić ukraincam3

Łukašenka paprasiŭ nie nazyvać jaho haspadzinam16

Hałoŭnakamandučy USU: Va Ukrainy jość płan viartańnia Kryma, i heta realistyčna4

Surjozna? Alimpijcy buduć płavać u Sienie? Nasamreč, afihienny prajekt adradžeńnia raki8

Paniadziełak staŭ samym haračym dniom u historyi nazirańniaŭ

«Vostraŭ čyścini» kančatkova likvidujecca1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ12

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →