Ekanomika

Ukraina ŭviała sankcyi suprać 16 biełaruskich pradpryjemstvaŭ i adnoj prafsajuznaj jačejki

Ukraina ŭviała sankcyi suprać 176 fizičnych asob i 200 rasijskich i biełaruskich abaronnych pradpryjemstvaŭ, śpisy jakich apublikavała pres-słužba prezidenta Ukrainy. Ź Biełarusi pad hetyja sankcyi trapili 16 pradpryjemstvaŭ i čamuści adna pieršasnaja jačejka aficyjnaha prafsajuza.

Adno z pradpryjemstvaŭ, jakoje patrapiła pad sankcyi, — «Homsielmaš». Fota: gomselmash.by

Biełaruskaja častka śpisa padsankcyjnych pradpryjemstvaŭ nastupnaja:

 • AAT «Homielski radyjozavod»;
 • AAT «Pielenh»;
 • Navukova-vytvorčaje ŭnitarnaje pradpryjemstva «Navukova-techničny centr» ŁEMT «BiełOMA»;
 • AAT «Mahiloŭski mietałurhičny zavod»;
 • AAT «Biełaruski mietałurhičny zavod — kiraŭničaja kampanija chołdynha «Biełaruskaja mietałurhičnaja kampanija»;
 • AAT «Minski padšypnikavy zavod»;
 • AAT «BiełAZ» — kiraŭničaja kampanija chołdynha «BiełAZ-CHOŁDYNH»;
 • AAT «BiełAZ-Servis»;
 • AAT «Staradarožski miechaničny zavod»;
 • AAT «Kuźlitmaš»;
 • AAT «Kranavy zavod»;
 • SZAT «Mahiloŭski vahonabudaŭničy zavod»;
 • AAT «Homsielmaš»;
 • AAT «Homielski zavod lićcia i narmalaŭ»;
 • AAT «Kanstruktarskaje biuro «Dysplej»;
 • pieršasnaja prafsajuznaja arhanizacyja dziaržaŭnaj navukovaj ustanovy «Instytut paraškovaj mietałurhii imia akademika A. V. Ramana».

Sankcyi ŭviedzienyja terminam na 10 hadoŭ.

Raniej, u studzieni 2023 hoda, Ukraina ŭžo ŭvodziła sankcyi, abmiežavańni pa jakich zakranuli «Biełaruśkalij», Biełaruskuju čyhunku, AAT «Homielski chimičny zavod», Biełhazprambank i inšyja bujnyja kampanii.

Akramia taho, siońnia Ukraina vyjšła ź Miemaranduma ab supracoŭnictvie ŭ achovie dziaržaŭnych miežaŭ Respubliki Biełaruś, Rasijskaj Fiederacyi i Ukrainy, padpisanaha ŭ 1994 hodzie.

Kamientary

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»3

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»

Usie naviny →
Usie naviny

Kiraŭnik «Biełsata» adkazaŭ na abvinavačańni ŭ finansavych złoŭžyvańniach na kanale

Zasnavalnik Jandeksa daŭ pieršaje intervju paśla ŭciokaŭ z Rasii. Pryznaŭ svaje pamyłki10

U Vaŭkavysku zatrymali maci i ciotku anarchista Franckieviča. Jany pryvieźli palitviaźniu pieradaču4

Pra što maŭčaŭ Piotra Sierhijevič2

U Minsku ŭčora zatapiła sałon pryhažości. Jon całkam syšoŭ pad vadu VIDEA1

Andreju Kudziku ź Vilejki dali jašče čatyry hady kałonii1

U Dniapry ŭ rybie zavioŭsia strašny parazit. Pierachodzić na čałavieka!1

Ci možna ŭ Biełarusi prysudzić da rasstrełu zamiežnika? Adkazvajuć jurysty 2

Połk Kalinoŭskaha admaŭlaje datyčnaść Ryka Kryhiera da padraździaleńnia

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»3

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»

Hałoŭnaje
Usie naviny →