Kultura11

«Jaje zavuć dyrektaram morha». Biełaruska z Novaj Ziełandyi napisała knihu pra žyćcio na Paleśsi

Biełaruska Hola, jakaja naradziłasia i vyrasła na Paleśsi ŭ vioscy Opal, a ciapier žyvie ŭ Novaj Ziełandyi, napisała knihu. Nazva dziŭnaja — «Moje baba — diriektor morha», ale ŭ hetym nasamreč jość hłyboki sens, piša CityDog.io.

Chto i pra što napisaŭ hetu knihu?

Hola viadzie svoj błoh pra paleskuju kulturu i movu, raskazvaje i žartuje na joj. U svajoj knizie dziaŭčyna apisała žyćcio jaje rodnaha kraju — vioski, jakaja znachodzicca dzieści na Paleśsi, u Bresckaj vobłaści. Tam honiać samahon, kapajuć bulbu, abmiarkoŭvajuć palityku i paŭsiadzionnaść — na svajoj palašuckaj movie.

I tam ža žyvie hałoŭnaja hierainia knihi — baba Mania, jakuju ŭsie zavuć «dyrektaram morha», bo jana viedaje ŭsio pra toje, jak pravilna pachavać čałavieka. Hola dobra viedaje babu Maniu, tamu što jana jaje ŭnučka.

«Ideja knihi źjaviłasia daŭno, ale ja doŭha dumała, jak mienavita heta ŭsio aformić, — havoryć Hola ŭ kamientaryi dla CityDog.io. — I jak tolki pačała svoj błoh, to ideja adrazu akreśliłasia. A dalej u mianie syšoŭ prykładna adzin hod na toje, kab kniha była skončanaja.

Hałoŭnaja hierainia knižki — maja babula, heta ŭ bolšaści aŭtabijahrafičny tvor. Ale ja liču, što praz vobraz majoj babuli čytačy mohuć bačyć i lubuju inšuju babulu z Paleśsia, bo charaktar i tradycyi prykładna adnolkavyja.

Astatnija hieroi knihi — heta ludzi ź vioski, zvyčajnyja žychary. I tut chočacca zaŭvažyć dla maich opalskich, kali jany buduć čytać: ja nie raskazvaju pra realnych ludziej, heta ŭsio — zbornyja vobrazy, i mianuški ja im vybrała prykładna takija, jakija jość u vioscy, ale jany nie supadajuć z realnymi ludźmi adtul».

Što ŭnutry knihi?

Kniha składajecca ź dźviuch častak — niepasredna mastacki tvor, napisany na adnoj z unikalnych paleskich mikramoŭ, a taksama anhlijski pierakład.

«Kniha napisanaja całkam na opalskaj movie i ŭjaŭlaje saboj dyjałohi miascovych žycharoŭ. Tam u vioskach niama liryki, ale jość žyćcio i jość prablemy. Tamu ja śpiecyjalna nie dadavała nijakich słoŭ aŭtarki, kab nie pieraklučać fokus z takoha realnaha žyćcia. Plus knižka budzie ŭklučać u siabie i pierakład na anhlijskuju, kab pašyryć aŭdytoryju i bolš ludziej zakachać u biełaruskaje Paleśsie».

Nad dyzajnam knihi pracavali biełaruskaja mastačka, etnohrafka i dyzajnierka Maša Maroz i dyzajnier Ihar Juchnievič. «Nievierahodna talenavityja ludzi», — adznačaje Hola.

Bolš za toje, u vydańni vy znojdziecie jašče i fotazdymki Mašy, jakija byli zroblenyja ŭ ekśpiedycyjach pa roznych vioskach biełaruskaha Paleśsia. Tak čytačy jašče bolš zmohuć pahłybicca ŭ kantekst apaviadańnia knihi.

Jak možna nabyć knihu i kolki jana kaštuje?

«Kaštuje kniha 25 jeŭra, plus dadajecca košt adpraŭki worldwide — jon budzie zaležać ad adlehłaści, kudy dasyłać. Nabyć ekzemplar možna tut. Ale jość bolš tanny varyjant — elektronnaja kniha, jakaja kaštuje 5 jeŭra».

Pa słovach Holi, u Biełaruś kamanda taksama pasprabuje dasyłać knihi, ale ciapier na sajcie adznačana, što z-za mahčymych vypadkaŭ na miažy adpraŭka ŭ našu krainu nie moža być harantavana na 100%. Tamu kali ŭ vas jość varyjant, jak zamović knihu praz zamiežnych siabroŭ, skarystajciesia pakul mienavita im.

Kraŭdfandynh budzie doŭžycca dva miesiacy. Druk knihi pryznačany na maj-červień. Pačatak dastaŭki knihi — kaniec maja — červień.

Čytajcie taksama:

Vas zaprašajuć u niezvyčajnaje padarožža: pasłuchać, jak hučyć minskaje mietro, bałota Jelnia i maleńkija vioski

«Raptam kahości tryhieryć mova, na jakoj ja razmaŭlaju?» Biełarusy — pra toje, čamu ŭ Biełarusi adčuvali siabie valniej, čym u emihracyi

Kamientary1

  • Istra
    06.03.2024
    Vyhladaje jak ukrainskaja mova 🤔

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ3

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Kantraktnik u Biełharadskaj vobłaści Rasii zastreliŭ troch tavaryšaŭ i ŭciok sa zbrojaj

U Kalinkavičach u 40 hadoŭ pamior praparščyk patrulna-pastavoj słužby 

Eduardu Babaryku dadali paŭtara hoda źniavoleńnia2

Bajden nazvaŭ vice-prezidenta Charys Trampam. Toj rezka adreahavaŭ1

Milinkievič raskazaŭ, što biełarusy mohuć dać Jeŭropie9

Razhramili kvateru byłoha viadučaha ANT Ivana Padreza11

Siamiejnuju paru rasijan zatrymali ŭ Aŭstralii pa padazreńni ŭ špijanažy

Šmatdzietnaj maci dali 6 hadoŭ kałonii pa 6 artykułach. Syn-padletak ź invalidnaściu čakaje jaje na voli8

Pamior biełaruski saksafanist Vital Jamuciejeŭ

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ3

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →