Hramadstva2727

Pamiatajecie kamunista Ciuchaja, adyjoznaha funkcyjaniera BRSM? Jaho sudziać za zdradu dziaržavie — da 25 hadoŭ źniavoleńnia

U 2020 hodzie jon dapamahaŭ milicyi patrulavać vulicy, kab łavić udzielnikaŭ pratestaŭ.

Uładzimir Ciuchaj u 2020-m. Fota ANT

Uładzimiru Ciuchaju 37 hadoŭ. Jon skončyŭ pryvatny VNU — Instytut parłamientaryzmu i pradprymalnictva.

Pieršuju viadomaść Ciuchaj atrymaŭ u 2008-m. Tady jon byŭ sakratarom minskaj kamunistyčnaj partyi i supracoŭnikam BRSM. Dziela taho, kab svajaki i paplečniki palitviaźnia Alaksandra Barazienki nie mahli prajści na sud, jon całkam zabiŭ zału studentami minskich VNU. U adkaz na abureńnie maci palitviaźnia jon šturchnuŭ jaje tak, što jana ŭpała na ruki muža. Anijakaj adkaznaści za heta nie panios.

Paźniej Ciuchaj bałatavaŭsia ad Kamunistyčnaj partyi ŭ deputaty. Pierad vybarami Łukašenki ŭ 2010-m jaho spačatku zaprasili ŭ Usiebiełaruski narodny schod, paśla jon udzielničaŭ u składzie vybarčaj kamisii. U intervju, jakoje jon daŭ pierad vybarami, Ciuchaj raspaviadaŭ pra toje, što jany «demakratyčnyja i prazrystyja», a «tak zvanyja pradstaŭniki demakratyčnaj apazicyi tolki lijuć brud na svaju krainu». U pieramozie Łukašenki jon nie sumniavaŭsia.

Uładzimir Ciuchaj. Fota: «Čyrvonaje TV»

Padziei 19 śniežnia 2010 jon nazvaŭ «pravakacyjaj pjanych małojčykaŭ, jakich viali palityčnyja bankruty». Brutalny razhon Płoščy i represii, jakija adbylisia paśla, Ciuchaj horača padtrymaŭ.

U 2013-m Ciuchaj znoŭku askandaliŭsia. Žodzinskija łaŭcy piedafiłaŭ śćviardžali, što złavili jaho na žyŭca, kali viali pierapisku ad imia 15-hadovaha chłopca, jaki zaprasiŭ funkcyjaniera BRSM na «haračuju noč». Pry sustrečy ŭ Ciuchaja pry sabie byccam znajšli intymnuju zmazku i preziervatyvy. Sam jon heta admaŭlaŭ.

Paśla Ciuchaj na niejki čas źnik z radaraŭ.

Viadoma, što jon zaniaŭsia biznesam, byŭ dyrektaram kampanii CVR «Kastryčnicki» i AAT «Vydaviecki dom «ViAłVi»». Pieršaja zajmajecca stvareńniem sajtaŭ i prahramaŭ dla dziaržorhanaŭ, a taksama ŭpisałasia ŭ hrantavy dziaržaŭny prajekt pa papularyzacyi ŭnutrybiełaruskaha turyzmu «Prystaličča» i stvaryła prahramu «QR-hid», kartu turystyčnych słavutaściaŭ Biełarusi.

Uładzimir Ciuchaj. Fota: exportofby.com

Druhaja stvaraje katałoh biełaruskich biznesaŭ Exportofby i kalendary «Ziamla biełaruskaja».

Praŭda, i «hramadskuju pracu» Ciuchaj nie kinuŭ. Naprykład, jon uznačalvaŭ Kaardynacyjnuju radu hramadskich abjadnańniaŭ, palityčnych partyj i prafsajuzaŭ Kastryčnickaha rajona Minska. Taksama kiravaŭ savietam hramadskaha punkta achovy pravaparadku (heta słavutyja «družyńniki»), udzielničaŭ u dziejnaści miascovych orhanaŭ samakiravańnia.

Uładzimir Ciuchaj (u centry) śviatkuje 100-hodździe sa dnia zasnavańnia BSSR

U 2020-m mužčyna dapamahaŭ milicyi patrulavać vulicy. Jon žaliŭsia telekanału ANT, što «nie moža vyjści ź siamjoj na vulicu ŭ niadzielu». Tamu, maŭlaŭ, jon i jašče dzieviać jaho pryjacielaŭ ustupili ŭ družyny, kab «adsočvać, ci nie prachodzić niedzie niesankcyjanavanaje mierapryjemstva».

Paśla Ciuchaj vystupaŭ na roznych dyjałohavych placoŭkach i praŭładnych mierapryjemstvach, pradstaŭlali jaho jak «palitołaha». Paŭdzielničaŭ jon i ŭ VNS u 2021-m. Apošniaja ŭzhadka pra jaho, jakuju my adšukali — vystup u 2022-m hodzie.

Uładzimir Ciuchaj (pa centry) na kruhłym stale pa prajekcie «Prystaličča». Fota: rstk.by

Va «Ukantakcie» Ciuchaj byŭ apošni raz anłajn u lipieni 2022 hoda. Jaho telefonny numar, jakim jon karystaŭsia ŭsio darosłaje žyćcio, nieaktyŭny.

Data jaho aryštu i sens vystaŭlenych abvinavačvańniaŭ nieviadomyja.

U žniŭni 2023 hoda partniory Ciuchaja pa vydavieckim domie «ViAłVi» źviartalisia ŭ sud, kab prymusić jaho zrabić niejkija źmieny ŭ statutnyja dakumienty kampanii. Čym skončyŭsia praces, nieviadoma, jak i niezrazumieła, ci na toj momant Ciuchaj užo byŭ u źniavoleńni.

Tak ci inačaj, 21 červienia 2024 hoda byłoha funkcyjaniera BRSM i Kampartyi pačnuć sudzić pa dźviuch častkach artykuła «Zdrada dziaržavie», a taksama ŭ «prymusie asoby da ŭdziełu ŭ złačynnaj dziejnaści z prymianieńniem hvałtu abo źniščeńniem majomaści».

Niezrazumieła, ci jość u spravie palityčny składnik. Ahułam Ciuchaju pahražaje da 25 hadoŭ kałonii.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Kamientary27

 • Lejcar korkavy
  04.06.2024
  Pieradajcie tavaryšu stalinu... Drennyja spravy, kali daviedajucca ab sustrečy z 15-ci hadovym chłopčykam.
 • Aleś
  04.06.2024
  Krasavčik,piedofił,komsomolec. To šo nado.
 • Kastuś
  04.06.2024
  nu pozdravlajem, nahrada našła hieroja)

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Paniadziełak staŭ samym haračym dniom u historyi nazirańniaŭ

«Vostraŭ čyścini» kančatkova likvidujecca1

Byłuju žonku śpievaka Rusłana Muśvidasa taksama sudzili za pratesty

Palitviazień Dzianis Ivašyn prysłaŭ baćkam parady, jak pieražyć śpioku: Nijakich vychadaŭ u ciaplicu

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ11

Iłan Mask zajaviŭ, što zhubiŭ syna z-za błakataraŭ pałavoha vyśpiavańnia24

U Franciška Skaryny ŭ Prazie skrali piaro — heta zdaryłasia nie ŭpieršyniu3

Zamiežniki pišuć u sacsietkach, što źbirajucca ŭ Biełaruś pa biaźvizie. A ich uprošvajuć pieradumać11

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →