Hramadstva5555

«Toje, što ja ruskaja, było vidać adrazu». Turystka z Maskvy paskardziłasia, što jaje vyhnali z kaścioła ŭ Biełarusi

Žančyna zdymała videa padčas śviatoj Imšy, i joj zrabili zaŭvahu. U vyniku jana sama pryhraziła achoŭniku, što «dałožyć na jaho kudy treba», piša Katolik.life.

Turystka z Maskvy paskardziłasia, što jaje vyhnali z kaścioła ŭ Biełarusi

Maskvička Natalla padčas pajezdki ŭ Biełaruś, jaje tvar zablurany redakcyjaj Katolik.life

Žycharka Maskvy, piensijanierka Natalla raskazała ŭ sacsietkach pra svaje ŭražańni ad niadaŭniaj pajezdki ŭ Biełaruś. 5 červienia jana raspaŭsiudziła videa z adnaho z katalickich chramaŭ. Jak śćviardžaje turystka, jaje prymusili vyjści z kaścioła — za zdymki padčas śviatoj Imšy.

Pa ahulnapryniatych praviłach, turystam u chramach nielha rabić zdymki padčas słužby, ale možna heta rabić u pierapynkach pamiž Imšami.

Na videa, jakoje rasijanka zrabiła patajemna, bačny chram, u jakim idzie słužba, i čutnaja łajanka piensijanierki z mužčynam, jaki, miarkujučy pa ŭsim, patrabavaŭ pierastać zdymać.

«Ja nie zdymała ludziej, jakija malilisia, a nakiravała svoj mabilnik na kałonu budynka. Mnie padałosia dziŭnym, što ŭ krainie, dzie dziaržaŭnymi movami źjaŭlajucca ruskaja i biełaruskaja, propaviedź u kaściole viadziecca na polskaj movie. Ja chacieła zapisać niezrazumiełuju mnie polskuju pramovu ŭ jakaści dokazu hetaha», — patłumačyła svaje matyvy rasijskaja turystka.

Pavodle słoŭ žančyny, jaje «ŭ hrubaj formie vyhaniaŭ z kaścioła achoŭnik z polskim akcentam za toje, što byŭ uklučany na zapis mabilny telefon».

Žančyna ličyć, što «heta była ahresija na ruskuju turystku»:

«Toje, što ja ruskaja, było vidać adrazu. Mnohija ŭ kaściole malilisia na kaleniach, i ŭžo ŭsie — sa składzienymi malitoŭna rukami. Adna ja ŭ rukach trymała mabilnik, ale nie stajała za kanatami kala dźviarej (miesca dla turystaŭ), a «nachabna» dałučyłasia, choć i nie na piarednija łavy, ale da miascovych. Heta pačutaja mnoj fraza z abvinavačvańnia parafijanki-polki ŭ moj adras achoŭniku».

Turystka piša, što jana nie tolki nie pakinuła chram, ale i «sama stała šantažavać achoŭnika», što «dałožyć na jaho kudy treba»:

«Paśla taho jak da «dysputu» dałučyŭsia jašče adzin zły biełarus-parafijanin polskaha raźlivu, achoŭnik znoŭ pačaŭ patrabavać, kab ja pakinuła pamiaškańnie».

Zaviaršyłasia ŭsio tym, što da rasijanki padyšła «pažyłaja parafijanka — taksama polka pa pachodžańni, unučka niejkaha ksiandza»:

«Jana za mianie stała aktyŭna, ale miakka zastupacca, čym mocna mianie ździviła. Potym my vyjšli ź joj razam z kaścioła i bałbatali nie mienš za hadzinu. Vielmi mnie jaje škada, kali ščyra».

Katolik.life nie daje spasyłku na hetyja paviedamleńni, bo ŭ svaich apaviadańniach pra tur u Biełaruś rasijanka vykarystoŭvaje vyrazy, jakija možna paličyć abrazami i raspalvańniem varožaści.

U cełym turystcy, jakaja na svaich staronkach pazicyjanuje siabie jak prychilnicu «SVO», u Biełarusi spadabałasia. Ale, akramia kaścioła, niehatyŭna jana adhuknułasia taksama pra siłavikoŭ, jakija patrabavali, kab jana pakinuła hatel praz pravierku paviedamleńnia ab miniravańni.

Taksama jana zastałasia niezadavolenaja adnosinami z žycharami Biełarusi, bolšaść jakich, pavodle jaje słoŭ, «mocna niedalublivajuć» uładu.

Kamientary55

 • :?
  06.06.2024
  na fota hladžu... a što ŭ jaje z cyckami?
 • Chuč
  06.06.2024
  Padčas śv.Imšy nie pažadana rabić zdymki j videa ŭ lubym kaściole. Kali joj tak užo dyk treba było źviarnucca da taho achoŭnika. Dumaju, što nie admovili b. Ale tut vielmi padobna da pravakacyi. Takija byli padčas słužbaŭ u biełaruskich, litoŭskich, ukrainskich kaściełach i pratestanckich zborach.
 • Hańba
  06.06.2024
  Treba było śvinarnik naviedać. Adtul by nichto rasiejku nie vyhnaŭ.

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

«Vostraŭ čyścini» kančatkova likvidujecca1

Byłuju žonku śpievaka Rusłana Muśvidasa taksama sudzili za pratesty

Palitviazień Dzianis Ivašyn prysłaŭ baćkam parady, jak pieražyć śpioku: Nijakich vychadaŭ u ciaplicu

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ11

Iłan Mask zajaviŭ, što zhubiŭ syna z-za błakataraŭ pałavoha vyśpiavańnia24

U Franciška Skaryny ŭ Prazie skrali piaro — heta zdaryłasia nie ŭpieršyniu3

Zamiežniki pišuć u sacsietkach, što źbirajucca ŭ Biełaruś pa biaźvizie. A ich uprošvajuć pieradumać11

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →