Zdaroŭje

Novy test pradkazvaje demiencyju za 9 hadoŭ da pastanoŭki dyjahnazu

Dakładnaść novaha testa pieravyšaje 80%. U čym jaho sutnaść?

Fota: Luis Alvarez / Getty Images

Vučonyja z Łondanskaha ŭniviersiteta Karalevy Maryi raspracavali novuju mietodyku, jakaja dazvalaje prahnazavać raźvićcio demiencyi z dakładnaściu zvyš 80% za dzieviać hadoŭ da pastanoŭki dyjahnazu. Hety mietad značna pieraŭzychodzić tradycyjnyja padychody.

Jak piša vydańnie Scitech Daily, prahnastyčny test zasnavany na analizie źmienaŭ u efiektyŭnaści suviazi «sietki režymu pa zmaŭčańni» (DMN), jakaja abjadnoŭvaje dziesiać abłaściej mozhu dla vykanańnia peŭnych kahnityŭnych funkcyj. Mienavita DMN u pieršuju čarhu paražajecca chvarobaju Alchiejmiera.

U hetym im dapamahli zdymki funkcyjanalnaj mahnita-rezanansnaj tamahrafii (fMRT), jakija zachoŭvajucca ŭ Brytanskim bijabanku. Usiaho byli praanalizavany zdymki zvyš 1100 čałaviek.

Daśledčyki prysvoili kožnamu pacyjentu značeńnie vierahodnaści raźvićcia demiencyi na asnovie taho, nakolki efiektyŭnaść suviazi jaho DMN adpaviadaje šabłonu, jaki pakazvaje na demiencyju, abo kantrolnamu šabłonu (biez demiencyi).

Zatym navukoŭcy paraŭnoŭvali svaje prahnozy ź miedycynskimi danymi kožnaha pacyjenta, zarehistravanymi ŭ Brytanskim bijabanku.

Vyniki, pra jakija navukoŭcy raskazali ŭ časopisie Nature Mental Health, pakazali, što ich madel z dakładnaściu bolš za 80% pradkazała pačatak demiencyi za dzieviać hadoŭ da taho, jak byŭ pastaŭleny aficyjny dyjahnaz.

Akramia taho, padčas svajho daśledavańnia navukoŭcy vyjavili ŭździejańnie hienietyčnaj ryzyki chvaroby Alchiejmiera i sacyjalnaj izalacyi na źmieny ŭ DMN i vierahodnaść raźvićcia demiencyi.

Hetaje adkryćcio, jak adznačajuć aŭtary, budzie mieć žyćciova važnaje značeńnie dla rańniaj dyjahnostyki i bolš dakładnaha prahnazavańnia demiencyi, raspracoŭki mietadaŭ lačeńnia, jakija zmohuć pieraduchilić niezvarotnuju stratu kletak hałaŭnoha mozhu, što ŭ vyniku vyklikaje simptomy demiencyi.

Raspracavany padychod patencyjna moža zapoŭnić vielizarny kliničny prabieł, pradstaviŭšy nieinvazijny bijamarkior demiencyi — fMRT. Zbor nieabchodnych danych na MRT-skaniery zajmaje kala 6 chvilin, tamu jaho možna intehravać u ciapierašnija dyjahnastyčnyja mietady, asabliva tam, dzie MRT užo vykarystoŭvajecca.

Kamientary

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

«Vada pranikła ŭnutr, zapoŭniła sałon mnie pa pojas, ruki treślisia». Chto taja dziaŭčyna z zapaminalnaha fota minskaha patopu3

U Biełarusi pačałasia pieradvybarčaja ahitacyja za Łukašenku FOTAFAKT30

Suśvietnyja ceny na kavu bjuć rekordy. Košt vašaha łate pad pahrozaj5

Vatykan pryznačyŭ lidskaha ksiandza Andreja Znoska biskupam. Roŭna hod tamu jaho zatrymlivali siłaviki

Stała viadoma, u čym padazrajuć Ramašeŭskuju, Dzikavickaha i inšych top-mieniedžaraŭ «Biełsata»19

U Italii žurnalistku aštrafavali za žarty pra rost premjer-ministra Miełoni — heta paličyli bodyšejminham1

Jak biełarusam jeździć praź miažu na aŭto, zarehistravanych u ES, kali biełaruskija numary akažucca pad poŭnaj zabaronaj4

«Nie chočuć razumieć, što heta vajna!» Łukašenka vykazaŭ pretenzii paciarpiełym ad bury25

Cichanoŭskaja sustrełasia z prezidentam Sierbii Vučyčam3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →