Śviet1717

Supracoŭniki rastoŭskaha SIZA-1, jakich utrymlivali ŭ zakładnikach, vyzvalenyja. Źniavolenyja — zabityja

Supracoŭniki rastoŭskaha SIZA-1, jakich utrymlivali ŭ zakładnikach, vyzvalenyja. Šturm doŭžyŭsia kala troch chvilin. «Interfaks» piša, što ŭsie złačyncy zabityja. 

Jak pieradaje ahienctva «Interfaks», złačyncy, jakija zachapili ŭ zakładniki supracoŭnikaŭ FSVP u rastoŭskim SIZA, byli likvidavanyja, zakładniki nie paciarpieli.

Ranicaj 16 červienia asudžanyja, jakija ŭtrymlivalisia ŭ Rastoŭskim SIZA-1, zachapili ŭ zakładniki dvuch supracoŭnikaŭ ustanovy. Pa danych TASS, u zachopie zakładnikaŭ udzielničali šaściora ŭradžencaŭ Inhušecii, jakija abvinavačvajucca ŭ ździajśnieńni terarystyčnych złačynstvaŭ. Paviedamlajecca, što da zachopu jany rychtavalisia niekalki miesiacaŭ. 

Siarod zachopnikaŭ — fihuranty spraŭ ab złačynstvach terarystyčnaj nakiravanaści — Šamil Akijeŭ, Tamierłan Hirejeŭ i Azamat Cyckijeŭ byli asudžanyja ŭ śniežni 2023 hoda za ŭdzieł u IDIŁ i padrychtoŭku teraktu (jany, pavodle śledstva, płanavali napaści na budynak Viarchoŭnaha suda Karačajeva-Čarkiesii). Hirejeŭ i Akijeŭ byli prysudžanyja da 18 hadoŭ pazbaŭleńnia voli, a Cyckijeŭ — da 18 z pałovaj hadoŭ. 

Pavodle infarmacyi Shot, jašče traich saŭdzielnikaŭ jany zavierbavali ŭ SIZA. Siarod ich — 22-hadovy fihurant spravy ab vyrabie i niezakonnym zachoŭvańni vybuchoŭki. 

Zachopniki paviedamili pra svaje patrabavańni: im patrebnyja mašyna, zbroja i mahčymaść źjechać ź izalatara.

Pravaabaronca Jeva Mierkačova apaznała ŭ adnym z zachoplenych u Rastoŭskim SIZA-1 načalnika apieratyŭnaha ŭpraŭleńnia HUFSIN pa Rastoŭskaj vobłaści Alaksandra Bohmu. «Niezrazumieła, što jon rabiŭ u SIZA ŭ niadzielu. Nahadaju, što ŭ vychodnyja źniavolenych u sudy i na śledčyja dziejańni nie vyvoziać, da advakata i na spatkańni taksama», — napisała jana ŭ svaim telehram-kanale.

Jašče adzin z zachoplenych u Rastovie zakładnikaŭ — 23-hadovy Viktar Kančakoŭ, pracavaŭ u Rastoŭskim SIZA na pasadzie małodšaha inśpiektara dziažurnaj źmieny. 

Pravaachoŭnyja orhany pravierać viersiju kaardynacyi zachopu zakładnikaŭ u SIZA zvonku, śćviardžaje TASS. Jak piša Baza, «kuratary» pieradali zachopnikam u izalatar zbroju, ściahi zabaronienaj u Rasii terarystyčnaj arhanizacyi IDIŁ i srodki suviazi.

Ciapier zakładniki, pavodle telehram-kanałaŭ, vyzvalenyja. Spačatku kanały pisali pra dvuch zabitych źniavolenych, jakija brali zakładnikaŭ, ale potym paviedamili, što jany ŭsie zabityja. 

Kamientary17

 • Acabčyk Maleńki
  16.06.2024
  Škada ludziej
 • Acabčyk Maleńki
  16.06.2024
  Pravaachoŭnyja orhany pravierać viersiju kaardynacyi zachopu zakładnikaŭ u SIZA zvonku Akabčyk Maleńki pierakładaje ź milicejskaje movy na čałaviečuju - budzie chvala aryštaŭ
 • Studienty FMO KHB
  16.06.2024
  [Red. vydalena]

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu1

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu

Usie naviny →
Usie naviny

Aŭstryjski palitołah sprahnazavaŭ, što pačatku vajny Rasii z NATA moža papiaredničać paŭstańnie palakaŭ u Biełarusi. A čamu nie bunt reptyłoidaŭ?10

«Maje aksesuary prynosiać pośpiech, upeŭnienaść u sabie i hrošy». Śpiavačka Halina Šyškova stała dyzajnierkaj5

«Akazvajecca, i na tym baku jość ludzi». Maci Ivana Padreza ŭsio ž nie vysialajuć6

Pa Mścisłaŭskim rajonie praniośsia mocny ŭrahan

U Biełarusi ŭžo +37,5°S. U siervisie dastaŭki praduktaŭ źnikła papularnaja minieralnaja vada1

51 nobieleŭski łaŭreat zaklikaŭ nieadkładna spynić vajnu va Ukrainie i kanflikt u siektary Haza13

U honar biełaruskaha bajca nazvali vulicu va ŭkrainskim Kanatopie1

Budanaŭ pra pahrozu nastupu RF z poŭnačy: Katastrofy niama, ale nie bačyć prablem nie atrymajecca2

Zaŭtra ŭ Biełarusi budzie da +35°S, ale ŭ Minsku «ŭsiaho» +30°S3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu1

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu

Hałoŭnaje
Usie naviny →