Zdareńni

U Zelvienskim rajonie pavalenaje vietram dreva zabiła žančynu

Pra trahiedyju ŭ Zelvienskim rajonie paviedamili ŭ pres-słužbie Ministerstva pa nadzvyčajnych situacyjach.

Fota Hrodzienskaha abłasnoha UMNS

«U vyniku škvalistaha ŭzmacnieńnia vietru na terytoryi Hrodzienskaj vobłaści zafiksavanyja vypadki padzieńnia dreŭ u Dziatłaŭskim, Zelvienskim i Śvisłackim rajonach. Sarvanyja dachi žyłych damoŭ.

U vyniku padzieńnia dreva ŭ Zelvienskim rajonie zahinuła žančyna 1982 hoda naradžeńnia», — raskazali ŭ viedamstvie.

Ciapier ratavalniki pravodziać u hetym rehijonie raboty pa raskryžoŭvańni pavalenych dreŭ i ich prybirańni.

Fota taho, što narabiŭ viecier u Zelvienskim rajonie, dasłali čytačy vydańnia «Anłajnier».

Kamientary

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby2

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Usie naviny →
Usie naviny

U Lidzie zatrymali ŭładalnika kaviarni «Tutaka»

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom27

Z-kanał: Imavierna, Kryhier arhanizoŭvaŭ dyviersii ŭ Branskaj vobłaści5

Raiła bić nahoj u skivicu kožnamu maskvarotamu, nazyvała akupacyju Maryupala karmaj — chto takaja Iryna Faryjon, jakuju zabili ŭ Lvovie37

U Vilejskim rajonie kiroŭca pahruzčyka ledź nie ŭrezaŭsia ŭ pachavalnuju pracesiju

Ukraina śpiašajecca stvaryć vajennyja bieśpiłotniki sa štučnym intelektam1

Zialenski pavinšavaŭ Trampa z abrańniem kandydatam ad Respublikanskaj partyi i nazvaŭ jaho prezidentam7

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby2

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Hałoŭnaje
Usie naviny →