Hramadstva11

U Zelvienskim rajonie padčas učarašniaha ŭrahanu mocna paciarpieła škoła

Učora ŭ Zelvienskim rajonie byŭ mocny ŭrahan, padčas jakoha nie abyšłosia navat biez čałaviečych achviar. Asnoŭny ŭdar pryniała na siabie vioska Bieražki, ale i ŭ inšych nasielenych punktach było niespakojna. Tak, u ahraharadku Hałynki davoli mocna paciarpieła miascovaja škoła, piša rajonnaja hazieta «Praca».

«U Hałynkaŭskaj škole mocna paškodžany dach. Paciarpieli i inšyja abjekty infrastruktury — carkva, ambułatoryja, krama «Rodny kut». Urahan nie abyšoŭ bokam i viosku Staroje Siało. Straty naniesienyja i sielskahaspadarčym abjektam — u pieršuju čarhu fiermam», — raskazaŭ kiraŭnik Hałynkaŭskaha sielsavieta Dźmitryj Suchalet.

Škoła sapraŭdy paciarpieła mocna. Častku dachu źniesła ad mocnaha vietru, a pavierchi zatapiła padčas zalevy. U vyniku — razburanaja stol, padcioki na ścienach i papsavanaja padłoha.

«Mocnyja paryvy vietru raźbili šyby i sarvali šyfier. Adpaviedna — paciakło ŭsio. Rabotniki škoły apieratyŭna nakryli plonkaj meblu i techniku, asobnyja pradmiety ŭžo vynieśli ŭ bolš biaśpiečnaje miesca. Ciapier starajemsia svaimi siłami likvidavać nastupstvy stychii. Budynak abiastočany. Dla dziaciej, jakija adpačyvajuć u pryškolnym łahiery, arhanizavali centralizavany padvoz u susiedniuju — Dziarečynskuju škołu», — raskazała dyrektarka škoły Nina Samojłava.

Adnaŭlenčyja raboty ŭ škole, jak i ŭ cełym pa Hałynkaŭskim sielsaviecie, jak paviedamlajecca, užo pačalisia.

Kamientary1

  • indejka
    20.06.2024
    voj. a vy pahladzicie, ŝo robicca siońnia ŭ mackvie
    tam muchčyna pahib. choć nie Maksik Dizajnier, nie?

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom

Usie naviny →
Usie naviny

«Zasnuli na Kalinoŭskaha, pračnulisia na Mašerava». U Kobrynie za noč prybrali pakazalniki z proźviščam Kalinoŭski VIDEA2

Hramadzianina Hiermanii prysudzili ŭ Biełarusi da rasstrełu14

Źnikłaha ŭ Polščy biełarusa znajšli ŭ Varšavie źbitym i biez dakumientaŭ10

«Vada pranikła ŭnutr, zapoŭniła sałon mnie pa pojas, ruki treślisia». Chto taja dziaŭčyna z zapaminalnaha fota minskaha patopu3

U Biełarusi pačałasia pieradvybarčaja ahitacyja za Łukašenku FOTAFAKT32

Suśvietnyja ceny na kavu bjuć rekordy. Košt vašaha łate pad pahrozaj5

Vatykan pryznačyŭ lidskaha ksiandza Andreja Znoska biskupam. Roŭna hod tamu jaho zatrymlivali siłaviki

Stała viadoma, u čym padazrajuć Ramašeŭskuju, Dzikavickaha i inšych top-mieniedžaraŭ «Biełsata»20

U Italii žurnalistku aštrafavali za žarty pra rost premjer-ministra Miełoni — heta paličyli bodyšejminham1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom

Hałoŭnaje
Usie naviny →