Zdareńni

U Homieli biaspraŭnik źbiŭ dzicia ŭ dvary, kali mały pabieh hladzieć na kacianiat

Mužčyna raniej byŭ pazbaŭleny pravoŭ za kiravańnie ŭ niećviarozym stanie.

Skrynšot: Śledčy kamitet

Zdareńnie adbyłosia ŭ sakaviku ŭ dvary pa vulicy Dvornikava ŭ Homieli. Volkswagen pad kiravańniem 40-hadovaha mužčyny najechaŭ na maleńkaje dzicia.

Jak vyśvietliła śledstva, chłopčyk nieprykmietna vyjšaŭ z mašyny, pakul baćki adšpilvali dziciačaje kresła jaho siastry i źbirali pakiety z pakupkami.

Mały ŭ akno ŭbačyŭ kacianiat i pabieh pahladzieć na ich bližej. U hety čas u dvary parkavaŭsia Volkswagen. Kiroŭca zdavaŭ nazad i najechaŭ na dzicia.

Chłopčyk sa šmatlikimi traŭmami byŭ špitalizavany, jaho čakaje doŭhaja i ciažkaja reabilitacyja.

Śledčyja ŭstanavili, što 40-hadovy kiroŭca ŭ 2023 hodzie byŭ pazbaŭleny pravoŭ na try hady za pjanaje kiravańnie.

Kamientary

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni9

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

Śpievaka — pastajannaha ŭdzielnika aficyjnych kancertaŭ — buduć sudzić za pratesty1

Siaredni zarobak u červieni vyras na 50 rubloŭ, ale nakolki jon adlustroŭvaje realnuju situacyju?

Dzikavicki: Kamanda «Biełsata» amal nie maje nijakaha ŭpłyvu na situacyju3

Stryžak tłumačyć, čamu suprać pieramovaŭ z łukašenkaŭcami i jakaja jaho prapanova1

Stali viadomyja padrabiaznaści sustrečy Dudy i Si Czińpina nakont režymu Łukašenki

Na tarhach u Minsku dalar z salidnym zapasam ruchnuŭ da hadavoha minimimu1

«Padrychtoŭka da Alimpijady prajšła nie tak, jak płanavała». Cimanoŭskaja raskazała, ź jakim nastrojem jedzie ŭ Paryž6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni9

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →