Ekanomika11

U «Vostrava čyścini» zastałosia tolki 109 kram. A niekali ich było 600

Z pačatku hoda pastupova skaračajecca kolkaść mahazinaŭ bytavoj chimii, srodkaŭ hihijeny i parfumieryi «Vostraŭ čyścini i smaku». Dynamika hetaha pracesu nasiła nieraŭnamierny charaktar, ale apošnija tydni tempy zakryćciaŭ znoŭ paskorylisia, piša Office Life.

Adna z kram «Vostrava čyścini i smaku» ŭ lepšyja dla sietki časy

Ciapier na sajcie retejlera paznačanyja 109 dziejnych handlovych abjektaŭ. Pry hetym amal pałova kram znachodzicca ŭ Minsku i Minskaj vobłaści. U Homielskaj vobłaści znojdziena 16 handlovych punktaŭ, u Viciebskaj — 14, u Hrodzienskaj — 8, u Mahiloŭskaj — 6.

U lutym 2024 hoda zasnavalnik hrupy kampanij «Romaks» Viktar Ramuk zajaŭlaŭ pra žadańnie viarnuć kolkaść kram «Vostraŭ čyścini i smaku» da raniejšaj kolkaści — 600 abjektaŭ. Na toj momant ich było kala 480. To-bok usiaho za 4 miesiacy kolkaść handlovych abjektaŭ sietki «ŭsochła» ŭ 4,4 razu.

Biznesmen źviazvaŭ «aptymizacyju sietki» z ekanomikaj kampanii. Pry hetym Ramuk pryznaŭsia, što kupla sietki aptek «nie dała patrebnaha efiektu i pahoršyła finansavy stan kampanii ŭ cełym». Akramia taho, mnohija pastaŭščyki źmianili formu apłaty i pieraviali retejlera na pieradapłatu.

U vyniku było vyrašana zachavać prysutnaść sietki va ŭsich haradach, ale handlovyja punkty, jakija byli blizka adzin ad adnaho, zakryli.

U krasaviku zasnavalnik HK «Romaks» śćviardžaŭ, što kampanii ŭdałosia restrukturyzavać kredytorskuju zapazyčanaść, znajści rasijskaha biznes-partniora dla raźvićcia sietki «Vostraŭ čyścini i smaku» i kupca na farmaceŭtyčny biznes. Adnak užo ŭ mai stała viadoma, što adrazu piać jurydyčnych asob, jakija ŭvachodziać u pierymietr intaresaŭ hrupy kampanij «Romaks» i źviazanyja ź sietkaj «Vostraŭ čyścini i smaku», likvidujucca.

Padziei, jakija adbyvajucca, źmianili raskład sił u hetym siehmiencie rynku. U asnoŭnaha kankurenta «Vostrava čyścini i smaku» — sietki «Miła» — ciapier 563 handlovyja abjekty. Na biełaruski rynak vychodziać rasijskija apieratary. Plus umacavali pazicyi markietplejsy i bujnyja praduktovyja retejlery, jakija prapanujuć šyroki vybar bytavoj chimii i srodkaŭ hihijeny.

Kamientary1

  • daviedka
    21.06.2024
    V aptiekach ich sieti «Ostrov zdorovja» byli samyje nizkije cieny na biełorusskije i importnyje lekarstva.

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Usie naviny →
Usie naviny

U hateli Banhkoka znojdzieny miortvymi šeść hramadzian Vjetnama1

Nazvany śviežy miedyjanny zarobak. I jon namnoha mienšy za siaredni

Vyśvietliłasia, što pad Maskvoj patanuŭ kiraŭnik delehacyi vajskoŭcaŭ KNDR

Rabočamu z Baranavičaŭ dali hod za łajki pad karykaturami na Łukašenku. Ciapier pahražaje jašče da 12 hadoŭ2

Zamach na Donalda Trampa płanavaŭ Iran — CNN11

Minenierha paviedamiła pra adnaŭleńnie elektrazabieśpiačeńnia Mazyra1

Mazyrskaja viertykalščyca dałažyła pra adnaŭleńnie vodazabieśpiačeńnia. U kamientarach joj piarečać

Ad siońnia Litva maje namier uvieści abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami30

Minskaje «Dynama» na apošnich chvilinach prabiłasia ŭ druhi raŭnd kvalifikacyi Lihi čempijonaŭ VIDEA1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Hałoŭnaje
Usie naviny →