Hramadstva88

U minułym śvieckaja łedzi Asia Papłaŭskaja padzialiłasia, jakoje hałoŭnaje adkryćcio zrabiła za apošnija hady słužeńnia ŭ klaštary

Błohierka i žurnalistka Asia (Halina) Papłaŭskaja, jakaja ŭ svoj čas viała aktyŭnaje śvieckaje žyćcio, užo katory hod słužyć u klaštary. Niadaŭna jana paśpiachova prajšła navicyjat — pieryjad pasłušnictva i vyprabavańnia pierad ustupleńniem u manaski orden. Ciapier žyćcio dziaŭčyny ščylna źviazanaje z katalickaj kanhrehacyjaj Siaścior Słužebnic Jezusa ŭ jeŭcharystyi ŭ polskim horadzie Pruškaŭ.

Asia Papłaŭskaja. Fota z sacyjalnych sietak

Razam ź siostrami-eŭcharystkami Asia ŭžo amal piać hod, a pryniaćcie jaje ŭ navicyjat adbyłosia ŭ 2022-m. Svoj sychod u klaštar błohierka tłumačyła tym, što choča «być naturalnaj, pramianistaj, žyvoj». 

«Ja šmat razoŭ čuła ad roznych ludziej: «Asia, što ty robiš? Navošta tabie hety manastyr? Nie ŭciakaj ad realnaha śvietu, žyćcio cudoŭnaje! Pryjści ŭ manastyr — značyć adkazać «tak» na zaprašeńnie Boha. Heta šaniec sustreć svajo praŭdzivaje «ja», spaznać Luboŭ i nieści Śviatło inšym», — davodziła Papłaŭskaja.

U čas navicyjatu jana całkam admoviłasia ad sacsietak, i tolki ciapier pastupova pačynaje aktyŭničać anłajn. Siarod inšaha, Asia pryznałasia, što hety etap u žyćci daŭsia joj zusim niaprosta.

«Pieršy hod majho navicyjatu (aproč pieršych dvuch miesiacaŭ) — čas pustečy. Tatalnaj adzinoty. Pačućcia pakinutaści — ludźmi i navat, zdavałasia, Boham. Heta nie značyć, što maje ludzi, Maryja, Isus i Ajciec mianie sapraŭdy pakinuli, nie. Ja viedała, što jany ŭsim sercam sa mnoj, ale heta nie ablahčała majho bolu, navat uzmacniała jaho… Tolki viera niesła mianie ŭvieś papiaredni hod. Maja pusteča — nie pra toje, što mianie pakinuli, a pra toje, što ja na čas straciła zdolnaść bačyć i adčuvać luboŭ Boha i čałavieka», — ščyra padzialiłasia Asia.

Asia — u siaredzinie zdymka. Skrynšot z sajta eucharystki.pl

U vyniku hetuju zdolnaść adčuvać luboŭ Asi, pa jaje słovach, viarnuła rašeńnie jašče bolš lubić — i Boha, i čałavieka.

«Heta adkryćcio, hety dośvied — samy hałoŭny, jaki ja atrymała za apošnija dva hady. Uvieś sens — u jašče bolšaj lubovi. Nam zaŭsiody jość kudy raści, kab lubić jašče macniej».

Kamientary8

 • Žora
  22.06.2024
  Chaj Asia raspaviadzie nam ab svaich adnosinach z Franakam V. I kudy ź sietak źnikła toje videa z elektryčki, dzie jany abmiarkoŭvali seks )
 • Žvir
  22.06.2024
  U vačach niejkaja kryūda, a moža i adčaj, vočy nie ūsmichajucca va ūnison vusnam. U jaje josc tajamnica, jakuju jana vam nie adkryje, jaje viedaje toļki taja asoba, jakaja dala joj dumku pra manastyr.
 • hoblen
  22.06.2024
  Śvietskaja lvica, r-r-r...)) tožie Dom-2 vieła... A etot, Miełkoziorov - śvietskij lev... Uhoraju s vas, kak žie provincialno vsio! :))

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być1

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

U Lvovie stralali ŭ palityka Irynu Faryjon. Jana ŭ krytyčnym stanie18

MZS Hiermanii paćvierdziŭ infarmacyju pra śmiarotny prysud svajmu hramadzianinu ŭ Biełarusi5

Kiraŭnik «Biełsata» adkazaŭ na abvinavačańni ŭ finansavych złoŭžyvańniach na kanale

Zasnavalnik Jandeksa daŭ pieršaje intervju paśla ŭciokaŭ z Rasii. Pryznaŭ svaje pamyłki10

U Vaŭkavysku zatrymali maci i ciotku anarchista Franckieviča. Jany pryvieźli palitviaźniu pieradaču4

Pra što maŭčaŭ Piotra Sierhijevič2

U Minsku ŭčora zatapiła sałon pryhažości. Jon całkam syšoŭ pad vadu VIDEA1

Andreju Kudziku ź Vilejki dali jašče čatyry hady kałonii1

U Dniapry ŭ rybie zavioŭsia strašny parazit. Pierachodzić na čałavieka!1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być1

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →