Zdareńni

Traich dziaciej, što trapili ŭ DTZ pad Dokšycami, pieravieźli ŭ Minsk, jašče traich — u Viciebsk

Minzdaroŭja ŭ svaim telehram-kanale raskazała pra situacyju z paciarpiełymi dziećmi-spartoŭcami ŭ DTZ u Dokšyckim rajonie.

Nahadajem. što ŭčora kala 19:30 pad Dokšycami aŭtamabil Volkswagen Passat, vyjazdžajučy z druhasnaj darohi, urezaŭsia ŭ mikraaŭtobus ź dziećmi. Kiroŭca i pasažyrka lehkavika zahinuli na miescy.

Ahułam u DTZ paciarpieli 11 čałaviek (ź ich 8 dziaciej). Usie byli pieršapačatkova dastaŭlenyja ŭ Dokšyckuju centralnuju rajonnuju balnicu. Krychu paźniej, paśla ahladu adnaho ź dziaciej pieraviali ŭ Hłybockuju CRB.

Uviečary piać paciarpiełych (adzin darosły i čaćviora dziaciej) špitalizavali ŭ adździaleńnie reanimacyi ŭ ciažkim stanie. Astatnija pacyjenty — siaredniaj stupieni ciažkaści špitalizavanyja ŭ chirurhičnaje adździaleńnie balnicy.

Na dapamohu kaleham — dla praviadzieńnia kansiliumaŭ i akazańnia nieabchodnaj mieddapamohi nočču ŭ Dokšyckuju CRB prybyli śpiecyjalisty respublikanskaha ŭzroŭniu: piać niejrachirurhaŭ z RNPC nieŭrałohii i niejrachirurhii, śpinalny chirurh i traŭmatołah z RNPC traŭmatałohii i artapiedyi, aniestezijołah-reanimatołah i dziciačy chirurh z BDMU i aniestezijołah-reanimatołah z RNPC dziciačaj chirurhii.

Paśla praviadzieńnia nieabchodnych kansiliumaŭ, umiašańniaŭ i stabilizacyi stanu paciarpiełych, ciažkija pacyjenty byli pieraviedzieny dla akazańnia vysokatechnałahičnaj dapamohi — u BCHMD Minska (dvoje), u RNPC nieŭrałohii i niejrachirurhii (adzin pacyjent), adno dzicia ŭ Viciebskuju abłasnuju kliničnuju balnicu, dvaich — u Viciebskuju abłasnuju dziciačuju balnicu. Jašče adzin pacyjent na siońniašni dzień znachodzicca ŭ chirurhičnym adździaleńni Dokšyckaj CRB.

Astatnija paciarpiełyja pieraviedzieny na ambułatornaje lačeńnie.

Stan troch paciarpiełych, pieraviedzienych u stalicu — stabilna ciažki, u troch, jakija byli špitalizavany va ŭstanovy achovy zdaroŭja Viciebska — siaredniaj stupieni ciažkaści.

Va ŭsich dyjahnastavany spałučanyja traŭmy: čerapna-mazhavyja traŭmy, pierałomy, irvanyja rany i ŭdary. 

Kamientary

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

MZS Hiermanii paćvierdziŭ infarmacyju pra śmiarotny prysud svajmu hramadzianinu ŭ Biełarusi5

Kiraŭnik «Biełsata» adkazaŭ na abvinavačańni ŭ finansavych złoŭžyvańniach na kanale

Zasnavalnik Jandeksa daŭ pieršaje intervju paśla ŭciokaŭ z Rasii. Pryznaŭ svaje pamyłki10

U Vaŭkavysku zatrymali maci i ciotku anarchista Franckieviča. Jany pryvieźli palitviaźniu pieradaču4

Pra što maŭčaŭ Piotra Sierhijevič2

U Minsku ŭčora zatapiła sałon pryhažości. Jon całkam syšoŭ pad vadu VIDEA1

Andreju Kudziku ź Vilejki dali jašče čatyry hady kałonii1

U Dniapry ŭ rybie zavioŭsia strašny parazit. Pierachodzić na čałavieka!1

Ci možna ŭ Biełarusi prysudzić da rasstrełu zamiežnika? Adkazvajuć jurysty 2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →