Zdareńni33

Pavietrany šar z 22 pasažyrami z-za vietru zachras pamiž skałami ŭ tureckaj Kapadokii VIDEA

U rehijon adpravilisia bryhady miedykaŭ, žandarmieryi i pažarnaj achovy.

Skrynšot videa Star

Pavietrany šar z 20 turystami, piłotam i druhim piłotam zachras pamiž skałami ŭ Kapadokii, infarmuje Star. Pavodle źviestak tureckaha ŚMI, pryčynaj zdareńnia staŭ viecier.

Pavietrany šar z 20 turystami, piłotami i druhimi piłotami, jaki naležyć kampanii, jakaja arhanizuje tury dla turystaŭ u horad Hieremie ŭ Nieŭšechiry, sutyknuŭsia sa spadarožnym vietram, — paviedamlaje vydańnie.

U rehijon adpravilisia bryhady miedykaŭ, žandarmieryi i pažarnaj achovy. Ludzi, jakija znachodzilisia na pavietranym šary, byli evakujavanyja.

Aficery źniali pavietrany šar. Piłot Džanier Uzun, u svaju čarhu, udakładniŭ žurnalistam, što časam jany sutykajucca z pahodnymi źjavami.

Kamientary3

 • Žvir
  22.06.2024
  pryčynaj zdareńnia staŭ viecier.
  Smiech biare. A što stala pryčynaj paliotu taho pavietranaha balionu ? 
 • Vład
  22.06.2024
  Jemu by na viraž ujti, a on...
 • dočka Maksima Dizajniera
  22.06.2024
  a dzie tam hory ?

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być1

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

U Lvovie stralali ŭ palityka Irynu Faryjon. Jana ŭ krytyčnym stanie18

MZS Hiermanii paćvierdziŭ infarmacyju pra śmiarotny prysud svajmu hramadzianinu ŭ Biełarusi5

Kiraŭnik «Biełsata» adkazaŭ na abvinavačańni ŭ finansavych złoŭžyvańniach na kanale

Zasnavalnik Jandeksa daŭ pieršaje intervju paśla ŭciokaŭ z Rasii. Pryznaŭ svaje pamyłki10

U Vaŭkavysku zatrymali maci i ciotku anarchista Franckieviča. Jany pryvieźli palitviaźniu pieradaču4

Pra što maŭčaŭ Piotra Sierhijevič2

U Minsku ŭčora zatapiła sałon pryhažości. Jon całkam syšoŭ pad vadu VIDEA1

Andreju Kudziku ź Vilejki dali jašče čatyry hady kałonii1

U Dniapry ŭ rybie zavioŭsia strašny parazit. Pierachodzić na čałavieka!1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być1

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →