Kamientary da artykuła

Minčuk raźbiŭ škło na prypynku. Ciapier jon pavinien vypłacić vielizarnuju sumu

  • Lejcar korkavy
    25.06.2024
    A jakaja škoda, čamu ŭsio pačali pamnažać na 100? Mo jon vykryknuŭ ŽB?
  •