Sport11

Hledačam zabaranili pranosić łukašenkaŭskija ściahi na matčy Uimbłdonskaha turniru

Dziaržaŭnyja čyrvona-zialonyja ściahi Biełarusi razam z rasijskimi zabaranili pranosić na Uimbłdonski tenisny turnir, paviedamili arhanizatary spabornictvaŭ. 

Fota: Oleg Gapeenko / vecteezy.com

«Ściahi Rasii i Biełarusi zabaroniena pranosić na turnir. Haściam, jakija pasprabujuć pranieści ściahi, daduć mahčymaść pakinuć ich u kamiery zachoŭvańnia abo zdać kala bramy», — paviedamili arhanizatary.

Uimbłdon — druhi ŭ siezonie turnir Vialikaha šlema, jaki prachodzić na travianych kortach u pryharadzie Łondana z 1 pa 14 lipienia. Z 2023 hoda biełaruskija i rasijskija tenisisty majuć prava vystupać na im tolki pry ŭmovie padpisańnia dekłaracyi ab niejtralitecie, a ŭ 2022-m ich uvohule na jaho nie dapuścili.

Sioleta Biełaruś na Uimbłdonie buduć pradstaŭlać Viktoryja Azaranka, Aryna Sabalenka, Iryna Šymanovič, Alaksandra Sasnovič i Ilja Ivaška. Pryzavy fond spabornictvaŭ składzie rekordnyja 50 miljonaŭ funtaŭ sterlinhaŭ. 

Kamientary1

  • Pravilnaje rašeńnie
    25.06.2024
    Łukašysckija ściahi - nie źjaŭlajucca simvałami biełaruskaha naroda i dziaržavy

Jak za 20 kiłamietraŭ ad Biełarusi prachodzić fiestyval Tutaka ŠMAT FOTA6

Jak za 20 kiłamietraŭ ad Biełarusi prachodzić fiestyval Tutaka ŠMAT FOTA

Usie naviny →
Usie naviny

Aŭstryjski palitołah sprahnazavaŭ, što pačatku vajny Rasii z NATA moža papiaredničać paŭstańnie palakaŭ u Biełarusi. A čamu nie bunt reptyłoidaŭ?10

«Maje aksesuary prynosiać pośpiech, upeŭnienaść u sabie i hrošy». Śpiavačka Halina Šyškova stała dyzajnierkaj5

«Akazvajecca, i na tym baku jość ludzi». Maci Ivana Padreza ŭsio ž nie vysialajuć6

Pa Mścisłaŭskim rajonie praniośsia mocny ŭrahan

U Biełarusi ŭžo +37,5°S. U siervisie dastaŭki praduktaŭ źnikła papularnaja minieralnaja vada1

51 nobieleŭski łaŭreat zaklikaŭ nieadkładna spynić vajnu va Ukrainie i kanflikt u siektary Haza13

U honar biełaruskaha bajca nazvali vulicu va ŭkrainskim Kanatopie1

Budanaŭ pra pahrozu nastupu RF z poŭnačy: Katastrofy niama, ale nie bačyć prablem nie atrymajecca2

Zaŭtra ŭ Biełarusi budzie da +35°S, ale ŭ Minsku «ŭsiaho» +30°S3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Jak za 20 kiłamietraŭ ad Biełarusi prachodzić fiestyval Tutaka ŠMAT FOTA6

Jak za 20 kiłamietraŭ ad Biełarusi prachodzić fiestyval Tutaka ŠMAT FOTA

Hałoŭnaje
Usie naviny →