Hramadstva

U čarzie na pryščepku ad kavidu ŭ «Ekspabiele» staić sto čałaviek FOTA

U HC «Ekspabieł» adkryŭsia centr vakcynacyi suprać COVID-19, dzie biaspłatna pryščaplajuć usich žadajučych. Tut.by raspaviadaje, jak prachodzić pracedura, kolki možna stajać u čarzie i chto chacieŭ atrymać ukoł «Sputnika» ŭ handlovym centry.

Dzie znachodzicca punkt vakcynacyi, zrazumieła, jak tolki traplaješ unutr HC «Ekspabieł» z centralnaha ŭvachoda — jon la vialikaj leśvicy, na druhim paviersie.

— Staralisia, kab było i jaho lohka zaŭvažyć, i ŭ toj ža čas nie zaminała čarha, — adznačaje dyrektar handlovaha centra Andrej Homan.

U Minsku heta pieršy taki vypadak, kali ŭsich žadajučych vakcynujuć nie ŭ paliklinicy, a ŭ handlovym centry. Jaho źjaŭleńnie stała inicyjatyvaj «Ekspabieła»: tut spadziajucca, što pakažuć dobry prykład. Pa słovach dyrektara, zładzić usio akazałasia nieskładana: i miedyki, i ŭłady ideju padtrymali, nijakich zatrymak nie čynili, a naadvarot, byli zacikaŭleny ŭ chutkim i dobrym vyniku.

Fota: TUT.BY

— Mahčyma, chtości nie choča iści ŭ palikliniku pryščaplacca, ale zojdzie ŭ handlovy centr, naprykład, u vychodny: akramia ŭkołu vakcyny, možna zrabić pakupki, zaniacca svaimi spravami. Jość mahčymaść pakinuć dziaciej pad nahladam — pieraličvaje plusy takoha padychodu kiraŭnik. — Treba razumieć, što pryščepku robiać vyklučna zdarovyja ludzi, tak što ryzyki dla naviednikaŭ niama.

Foto: TUT.BY
Fota: TUT.BY

— Raźličvali, što da adkryćcia pryjdzie stolki ludziej? — cikaŭlusia ja.

— Nie, — pryznajecca dyrektar. — Niečakana, pryčym moładź! Bačycie, kolki žadajučych akazałasia.

— O, dyk tut možna pryščapicca! — radasna paviedamlaje, prachodziačy mima, pakupnica svajmu mužu. A potym pavaročvaje hałavu i zasmučana dadaje: — Oho, jakaja čarha…

Chto ŭ čarzie?

Kolkaść ludziej i sapraŭdy ŭražvaje dla subotniaj ranicy: čarha źmiaicca, zavaročvaje za vuhał kala leśvicy. Uzdoŭž mahazinaŭ dziciačaha adzieńnia i abutku vystrailisia pad sotniu žadajučych: usie — u maskach, amal usie — vytrymlivajuć sacyjalnuju dystancyju. Na vyhlad moładzi tut bolš, čym ludziej siaredniaha vieku.

Foto: TUT.BY
Fota: TUT.BY

23-hadovaja Naścia i 27-hadovy Maksim čakajuć naležnyja paŭhadziny paśla pryščepki, na łaŭcy la punkta vakcynacyi. U rukach u ich daviedki ab tym, što atrymali pieršy kampanient vakcyny «Ham-kovid-vak», heta značyć «Sputnik V». Siudy ž, u «Ekspabieł» jany pavinny buduć źjavicca pa druhi praz try tydni.

— Pryjšli zahadzia, u 9.15, — dzielacca jany. — Raźličvali, što budzie natoŭp, ale my byli tolki 8-ja ci 9-ja ŭ čarzie. Punkt vakcynacyi adkryŭsia a 10, ukoł my atrymali prykładna ŭ 10.30.

— A čamu ŭvohule vyrašyli pryščaplacca? Da hrupy ryzyki vas nie adniasieš.

— Na karanavirus nie chvareli, amal hod byli na izalacyi: jość mahčymaść, bo my ajcišniki z addalenaj pracaj — ale ŭžo chočacca narmalna žyć — tłumačyć małady čałaviek. — Paśla ŭkołu nie źbirajemsia zdymać maski abo pierastavać karystacca antysieptykam — ale ŭsio ž stanie spakajniej. «Sputnik» ličym najlepšym z taho, što dastupna biełarusam. Pryščapicca raniej ni praz palikliniku, ni praz pracu ŭ nas nie atrymałasia — a tut takaja mahčymaść.

Foto: TUT.BY
Fota: TUT.BY

Padhledzieć, što adbyvajecca ŭ pryščepačnym punkcie, možna z čarhi: voś naviedniku mierajuć cisk, voś zapaŭniajuć daviedki. Heta miedyki ź Minskaj centralnaj rajonnaj kliničnaj balnicy: ad miedustanovy zaležać pastaŭki vakcyny i miedyčnaje supravadžeńnie pracesu.

— Akramia cisku, jašče mierajuć saturacyju, tempieraturu, cikaviacca nakont chraničnych zachvorvańniaŭ i alerhičnych reakcyj, hladziać horła, słuchajuć lohkija… Sam ukoł rabić nie baluča, ale pad kaniec ledź-ledź niepryjemna, — śmiajecca Naścia.

26-hadovym Alaksieju i Maryi čakać svajoj vakcyny, napeŭna, hadziny dźvie:

— My paličyli, pierad nami čałaviek 60, — kaža minčuk, — ale čakali, što budzie bolš! Choć dźvie, choć try hadziny pačakać — usio roŭna heta chutčej, čym kaniec maja, kali źjaviłasia b mahčymaść pryščapicca pa miescy pracy.

Akazvajecca, što aboje ajcišniki. Navina ab tym, što ŭ «Ekspabiele» adkryvajecca punkt vakcynacyi, pračytali ŭčora a pałovie na dziasiatuju viečara — i vyrašyli z ranicy pryjechać.

Foto: TUT.BY
Fota: TUT.BY

— Ja niadaŭna byŭ u kamandziroŭcy ŭ Maskvie, tam vakcynacyja ŭ HC — heta norma, — dzielicca Alaksiej. — Vielmi zručna, lepš, čym u paliklinicy: tudy ŭsio ž taki chvorych chodzić bolš, čym u handlovy centr. Kampanija ŭžo vyjšła z «addalenki», tak što vakcynacyja dla nas — pytańnie biaśpieki. I, viadoma, raźličvajem, što «Sputnik» pryznajuć i možna budzie ŭjazdžać u ES: hod nie byli ŭ Jeŭropie — sumna.

27-hadovy Jaŭhien pa stanie na 10.34 u čarzie byŭ siarod apošnich. Raskazvaje, što chacieŭ pryjechać da adkryćcia na karšerynhu, ale potym pieradumaŭ, skarystaŭsia hramadskim transpartam — i voś vynik: daviadziecca pačakać. Adhadajecie vy, chto jon pa prafiesii? Pravilna, prahramist.

Foto: TUT.BY
Fota: TUT.BY

— Čamu vyrašyli vakcynavacca?

— A čamu nie? — ździŭlajecca takomu pytańniu Jaŭhien. — Naadvarot, nie baču pryčyn hetaha nie rabić: tak situacyja z pandemijaj lepš nie stanie. Dva hady tamu ja byŭ u Indyi — nie ździŭleny tym, što ŭ ich zaraz adbyvajecca. I nie chočacca, kab tak było dzieści jašče. U paliklinicy, dzie ja zarehistravany, pryščaplali spačatku tolki kitajskaj vakcynaj, a potym i jana źnikła.

— Kolki hatovyja čakać ukołu?

— Nu, hadziny dźvie pačakaju. Čakali i daŭžej! — napeŭna, jon uśmichajecca, ale za maskaj nie vidać.

Bližej da hadziny dnia za ŭkołam vakcyny ŭ čarzie stajali ŭžo bolš za sto čałaviek.

Jak i kali pryščapicca ŭ HC « Ekspabieł»

Fota: TUT.BY

Biaspłatna pryščaplać ad karanavirusa ŭ EXPOBEL abiacajuć usich žadajučych biez chraničnych zachvorvańniaŭ i supraćpakazańniaŭ. Vakcynacyja prachodzić biez papiaredniaha zapisu. Treba mieć pry sabie pašpart (abo inšy dakumient, jaki paćviardžaje asobu). Dla rehistracyi treba viedać, da jakoj palikliniki vy prymacavanyja. Spatrebicca taksama prajści ahlad u lekara na miescy.

U HC papiaredžvajuć, što varta raźličvać čas: biez uliku čarhi možna vydatkavać kala hadziny — 15 chvilin rehistracyja i ahlad doktara, 10 chvilin padrychtoŭka pryščepki i vakcynacyja, 30 chvilin — adpačynak i nazirańnie doktara.

Hrafik pracy punkta z 9.00 da 21.00 — u pracy praduhledžanyja pierapynki na dezynfiekcyju.

Kamientary

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Straty rasijskaj armii ŭ 2024-m značna vyraśli. Pamiraje 200-250 bajcoŭ za dzień14

U Bajdena dyjahnastavali karanavirus1

788 ukrainskich vajskoŭcaŭ źnikli bieź viestak u bajach za siało Krynki Chiersonskaj vobłaści5

Ułady ZŠA abvinavacili nieanacysta z Hruzii ŭ padrychtoŭcy masavaha atručvańnia dziaciej u Ńju-Jorku5

Kruty vykazaŭ spačuvańni rodnym zahinułych padčas urahanu. Ale nie Łukašenka5

Vysokaintensiŭnyja fizičnyja nahruzki ŭ staraści palapšajuć pamiać

U Śviatłany Cichanoŭskaj mianiajecca daradca pa pravavych pytańniach24

Łatuška zaklikaŭ žurnalistaŭ i pravaabaroncaŭ ź Jeŭropy skarystacca ź biaźvizu8

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →