Sport

Biernd Štanhie: Zbornyja takich nievialikich krain, jak Hruzija, Słavakija, Słavienija, — prykład dla Biełarusi

Były hałoŭny trenier zbornaj Biełarusi Biernd Štanhie raspavioŭ, što praciahvaje sačyć za biełaruskim futbołam i bačyć jaho rehres.

pressball.by

«Zbornyja takich nievialikich krain, jak Hruzija, Słavakija, Słavienija [jany ŭdzielničajuć u čempijanacie Jeŭropie, što pačynajecca siońnia ŭ Hiermanii — NN], — prykład dla Biełarusi. Ja ŭspaminaju moj čas u vašaj zbornaj: my zmahalisia na roŭnych z Arhiencinaj, Hiermanijaj, pieramahali Francyju. Ciapier takija vyniki niemahčymyja:u matčach z top-supiernikami biełarusy prajhrajuć 0:3 ci 0:4.

Heta vielmi zasmučaje. Niadaŭna «maładziožka» sastupiła maltyjcam, a heta ž budučynia našaha… heta značyć vašaha futboła. Voś bačycie, ja pa-raniejšamu kažu «našaha». U mianie doma piać biełaruskich telekanałaŭ. (…) Baču tolki, što stanovicca ŭsio horš. Nie mahu zrazumieć čamu. Ja kožny hod źbiraŭ kanfierencyi dla trenieraŭ, zaprašaŭ aŭtarytetnych zamiežnych śpiecyjalistaŭ — takich jak Huus Chidynk. Moža, dla biełaruskich koŭčaŭ było sumna siadzieć na hetych mierapryjemstvach pa piać ci vosiem hadzin, jany kazali, maŭlaŭ, Štanhie znoŭ nas vučyć. Ale ŭ tyja hady vyniki byli najlepšyja: «maładziožka» prabivałasia ŭ finalnyja stadyi čempijanatu Jeŭropy, hulała na Alimpijadzie ŭ 2012 hodzie… Majo serca ŭsio jašče ŭ Minsku» — cytuje Štanhie «Priessboł».

Kamientary

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

U minskim parku Čaluskincaŭ zabaranili jeździć na šerynhavych elektrasamakatach

Čarha z aŭtobusaŭ pierad pierachodam «Kamienny Łoh» rassmaktałasia2

Stała viadoma, kudy ŭładkavaŭsia były hiendyrektar MTS Uładzisłaŭ Andrejčanka6

Straty rasijskaj armii ŭ 2024-m značna vyraśli. Pamiraje 200-250 bajcoŭ za dzień16

U Bajdena dyjahnastavali karanavirus1

788 ukrainskich vajskoŭcaŭ źnikli bieź viestak u bajach za siało Krynki Chiersonskaj vobłaści6

Ułady ZŠA abvinavacili nieanacysta z Hruzii ŭ padrychtoŭcy masavaha atručvańnia dziaciej u Ńju-Jorku5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →