Hramadstva

U Breście hramadzianina Ukrainy asudzili na 6 hadoŭ kałonii za «ahienturnuju dziejnaść»

Na minułym tydni Brescki abłasny sud vynies vyrak 25-hadovamu Arciomu Makavieju. Małady čałaviek, jaki z 2009 hoda žyŭ u Biełarusi, atrymaŭ 6 hod pazbaŭleńnia voli.

U čym mienavita jaho abvinavačvali — nieviadoma (sud prachodziŭ u zakrytym režymie). Viadomy tolki artykuł, pa jakim sudzili Makavieja: art.358-1 KK RB «Ahienturnaja dziejnaść». Spravu razhladaŭ sudździa Mikałaj Siańko, piša «Bresckaja viasna».

Makavieja zatrymali ŭ studzieni 2023 hoda ŭ jaho doma ŭ Kobrynie. Zatrymańnie pravodzili supracoŭniki KDB.

Spačatku Makaviej siadzieŭ 2 miesiacy ŭ IČU Bresta, ale nijakich dopytaŭ nie prachodziła, i chłopiec nie razumieŭ za što ŭvohule zatrymany. Praz 1 hod i 3 miesiacy paśla zatrymańnia sprava dajšła da suda. Uvieś hety čas mužčyna znachodziŭsia pad vartaj.

Da zatrymańnia Makaviej pracavaŭ dydžejem u Breście, Kobrynie, Minsku.

Kamientary

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

U minskim parku Čaluskincaŭ zabaranili jeździć na šerynhavych elektrasamakatach

Čarha z aŭtobusaŭ pierad pierachodam «Kamienny Łoh» rassmaktałasia2

Stała viadoma, kudy ŭładkavaŭsia były hiendyrektar MTS Uładzisłaŭ Andrejčanka6

Straty rasijskaj armii ŭ 2024-m značna vyraśli. Pamiraje 200-250 bajcoŭ za dzień16

U Bajdena dyjahnastavali karanavirus1

788 ukrainskich vajskoŭcaŭ źnikli bieź viestak u bajach za siało Krynki Chiersonskaj vobłaści6

Ułady ZŠA abvinavacili nieanacysta z Hruzii ŭ padrychtoŭcy masavaha atručvańnia dziaciej u Ńju-Jorku5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →